EnglishSlovak

Solidarita s Ukrajinou

  • Domov
  • Otvorenie Výzvy na predkladanie žiadostí o zapojenie sa do národného projektu s názvom Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – samospráva
05 sep
0

Oznámenie o otvorení Výzvy na predkladanie žiadostí o zapojenie


Oznamujeme záujemcom o zapojenie sa do národného projektu s názvom Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – samospráva (ďalej „NP Ukrajina“), že vyhlasovateľ výzvy IMPLEA otvára dňa 8.9.2023 Výzvu na predkladanie žiadostí o zapojenie sa do NP Ukrajina.

Oprávnení žiadatelia – mestá, obce, vyššie územné celky a nimi zriadené právnické osoby v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov – sa povinne zaregistrujú elektronicky vyplnením online formulára Solidarita s Ukrajinou, ktorý bude dostupný na webovom sídle  IMPLEA od 8.9.2023 do 30.9.2023.

Po úspešnej elektronickej registrácii sú žiadatelia povinní vyhlasovateľovi predložiť vyplnený dokument Žiadosť o zapojenie sa do NP Ukrajina spolu s povinnými prílohami v listinnej podobe na doručovaciu adresu IMPLEA najneskôr do 15 kalendárnych dní po elektronickej registrácii.

Dôležité informácie a dokumenty k národnému projektu sú zverejnené na webovom sídle IMPLEA Národný projekt Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – samospráva.

Výzva na predkladanie žiadostí o zapojenie sa do NP Ukrajina bude uzavretá uplynutím dňa 30.9.2023.