EnglishSlovak

Solidarita s Ukrajinou

  • Domov
  • Oznámenie o zverejnení aktualizovaných verzií dokumentov k Žiadosti o platbu
28 sep
0

Oznámenie o zverejnení aktualizovaných verzií dokumentov k Žiadosti o platbu


IMPLEA oznamuje užívateľom zapojeným do národného projektu Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácií na území SR – samospráva, kód ITMS2014+ 312111DCD2, že zverejnila aktualizované verzie týchto dokumentov

  • Žiadosť o platbu (príloha 6) 
  • Pracovný výkaz – súhrnný 02/2022 – 05/2023 (príloha 7a) 
  • Pracovný výkaz – mesačný (príloha 7b)
  • Pracovný výkaz – súhrnný 06/2023 – 10/2023 (príloha 7c)

Dôvodom je aktualizácia informácií v dokumentoch. Dokumenty sú platné dňom ich zverejnenia.