EnglishSlovak

Pomoc sociálnym podnikom v Prešovskom kraji

  • Domov
  • Pomoc sociálnym podnikom v Prešovskom kraji
17 jún
0

8. júna sa v Prešove konalo stretnutie sociálnych podnikov, samospráv a inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovskej župy. Organizovalo ho Inovačné partnerské centrum v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom a Regionálnym centrom sociálnej ekonomiky v Prešove (RC SE).

Založiť podnik a získať štatút registrovaného sociálneho podniku je jedna vec, ale trvale ho udržať a rozvíjať na otvorenom komerčnom trhu, druhá. Pritom o význame sociálneho podnikania pre rozvoj regiónov, o jeho spoločenskom prospechu a prínose v raste zamestnanosti zdravotne či sociálne znevýhodnených a zraniteľných osôb nie je pochýb.

Každá podporná aktivita je viac než vítaná a preto sme sa bez akéhokoľvek váhania zapojili do organizácie a programu stretnutia v Prešove, ktoré 8. júna zorganizovalo Inovačné partnerské centrum v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom a naším Regionálnym centrom sociálnej ekonomiky.

Možnosti podpory pre sociálne podniky

Cieľom stretnutia bolo predstavenie pripravovanej pomoci sociálnym podnikom na území kraja, pozvanie preto prijali zástupcovia registrovaných sociálnych podnikov, samospráv a inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovskej župy. Účastníci dostali v krátkom čase a na jednom mieste prehľad, na koho sa môžu v tomto regióne v prípade potreby obrátiť.

Najmä na začínajúcich podnikateľov sa orientuje pomoc Slovak Business Agency, ktorá im vie poskytnúť poradenstvo pri štarte podnikania i následnú podporu. Richard Fekete zo Slovenskej sporiteľne, a. s. predstavil možnosti online vzdelávania v oblasti sociálnej ekonomiky prostredníctvom Akadémie sociálneho podnikania a pridal informácie o dvoch otvorených fondoch pre podnikateľov.

Aký veľký je význam sociálneho podnikania sa potvrdilo aj v prezentácii Vlada Frického, ktorý predstavil projekt DOM.ov. Projekt spája regionálne sily na pomoc pri zvýšení životnej úrovne najmä marginalizovaných komunít, keď – veľmi zjednodušene – obce môžu poskytnúť pozemky a registrované sociálne podniky prácu. Pracovné miesto a ochota pracovať sú základným predpokladom na získanie finančnej pôžičky, za ktorú sa dá postaviť dom. Vďaka projektu sa už takto zlepšil život nejednej rómskej rodine. Pripája sa aj prešovská župa, ktorá ponúka podporu v podobe expertnej pomoci.

Udržateľnosť sociálnych podnikov

Aby to však fungovalo, musia záujemcovia pracovať. Pre znevýhodnené a zraniteľné osoby na trhu práce sú často jedinou záchranou práve sociálne podniky, ktorých udržateľnosť je často ťažkým orieškom aj pre skúsených podnikateľov.

Pomocnú ruku pri podpore predaja ich tovarov a služieb podáva registrovaným sociálnym podnikom online Katalóg sociálnych podnikov, ktorý prítomným predstavila manažérka RC SE Nataša Milistenferová. Je to bezplatná pomoc Implementačnej agentúry MPSVR SR, keď prostredníctvom národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky bol katalóg vytvorený a následne bude priebežne aktualizovaný a dopĺňaný o ďalšie pribúdajúce podniky.

V záverečnej diskusii k potrebám registrovaných sociálnych podnikov ich zástupcovia ocenili Katalóg SP, prítomnosť zástupcov zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC PO, možnosti vzdelávania a poradenskej podpory. Podľa ich vyjadrení by ešte uvítali ďalšiu investičnú pomoc, ktorá bude v konečnom dôsledku pomocou nám všetkým.