EnglishSlovak

SOCIÁLNE PODNIKANIE PRE ĽUDÍ

Legislatíva

Zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podrobný výklad zákona č. 112/2018 o sociálnej ekonomike s vybranými metodickými usmerneniami vrátane konkrétnych príkladov (PDF, 3MB)/

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 115/2019 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona  č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravujúce servisné poukážky

Registrácia sociálneho podniku – základné dokumenty

Žiadosť o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku – informácie a tlačivá

Letáky

Národný projekt Inštitút sociálnej ekonomiky (PDF, 322 kB)

Registrovaný sociálny podnik – Ako na to? (PDF, 232 kB)

Servisné poukážky (PDF, 2,6 MB)

Spoločensky zodpovedné verejné obstarávanie (PDF, 243 kB)

Brožúry

Sprievodca verejným obstarávaním – uplatnenie sociálneho hľadiska (PDF, 476 kB)

Zmluvné vzťahy vo verejnom obstarávaní – prehľadné informácie (PDF, 939 kB)

Informačné materiály

Chránená dielňa vs Integračný sociálny podnik – porovnanie (PDF, 767 kB)

Obecný sociálny podnik – sociálna iniciatíva vo verejnom sektore (PDF, 475 kB)

Povinnosti a obmedzenia RSP pri poskytnutí podpory (PDF, 808 kB)

Servisné poukážky (PDF, 564 kB)

Obstarávajme sociálne (PDF, 546 kB

Použitie sociálneho hľadiska vo verejnom obstarávaní (PDF, 467 kB)

VO – nadlimitné zákazky – nové limity od 1.1.2020 (PDF, 495 kB)

Zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou_marec 2020 (PDF, 1 MB)

Právne formy podnikania pre potenciálne RSP – prehľad (PDF, 873 kB)

Register partnerov verejného sektora (PDF, 682 kB)

VO – zápis RSP do zoznamu hospodárskych subjektov (PDF, 473 kB)

Znevýhodnené a zraniteľné osoby – prehľad v zmysle zákona 112/2018 (PDF, 695 kB)

Elektronická žiadosť o vydanie živnostenského oprávnenia_návod (PDF, 599 kB)

Podnikanie – pre zisk alebo spoločenský prospech? (PDF 485 kB)

Mimovládna nezisková organizácia – od neziskovej činnosti k podnikaniu (PDF, 478 kB)

Povinnosť overenia účtovnej závierky štatutárnym auditom (PDF, 648 kB)

Zapájanie zainteresovaných osôb – Poradný výbor – základné informácie pre RSP (PDF, 619 kB)

Formy aktuálnej štátnej podpory pre RSP (PDF, 731 kB)

Viac materiálov k téme sociálneho podnikania nájdete na stránke socialnaekonomika.sk


Ak vás zaujíma sociálne podnikanie bezplatné informácie, pomoc a podporu
Vám radi poskytnú
v Regionálnych centrách sociálnej ekonomiky