EnglishSlovak

EKONOMIKA PRE ĽUDÍ

Výstupy projektu


  • webová stránka venovaná sociálnemu podnikaniu socialnaekonomika.sk
  • online katalóg produktov a služieb poskytovaných registrovanými sociálnymi podnikmi katalogsp.sk
Ročné súhrnné správy:
Ďalšie dokumenty: