EnglishSlovak

Pokračujeme v podpore podnikateľov v sociálnej ekonomike

  • Domov
  • Pokračujeme v podpore podnikateľov v sociálnej ekonomike
22 jún
0

„VY pomáhate iným – MY pomáhame vám“ – s touto ideou uzavreli začiatkom júna Implementačná agentúra MPSVR SR prostredníctvom národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky (NP ISE) a Slovak Business Agency (SBA) Memorandum o spolupráci v synergickej pomoci pre rozvoj sociálneho podnikania na Slovensku.

ilustracny obrazok

Záujemcovia o založenie a registráciu sociálneho podniku naďalej dostanú – ako máme už zaužívané – komplexné informácie a podporu v Regionálnych centrách sociálnej ekonomiky (RC SE). Zároveň im však už pri procese registrácie môžu experti z SBA prostredníctvom Národných podnikateľských centier (NPC) poskytnúť potrebné poradenstvo pri spracovaní podnikateľského plánu a následne – po založení sociálneho podniku – tu môžu podnikatelia dostať krátkodobé (v rozsahu 10 hod.) či dlhodobé (v rozsahu 80 hod.) poradenstvo. NPC sa (rovnako ako RC SE) nachádzajú v každom kraji a  experti v nich bezplatne poskytujú poradenstvo na rôzne témy podnikania, ako napríklad marketing, využívanie sociálnych sietí, novinky v účtovníctve, pracovné právo, GDPR, cenotvorba a iné. Poradenstvo je možné využívať aj online.

Dôvod, prečo takto spájame sily inštitúcií a organizácií, ktoré môžu napomôcť podpore rozvoja sociálnej ekonomiky na Slovensku, je jednoduchý: sociálne podniky sa vo svojej existencii na otvorenom trhu neodlišujú od iných malých či stredných podnikov a akékoľvek verejnoprospešné ciele môžu udržateľne napĺňať len dobrou znalosťou podnikateľského prostredia. Využitie pomoci zo strany oboch inštitúcií tak vytvára priestor nielen pre vznik sociálnych podnikov, ale predovšetkým pre ich udržateľnosť.