EnglishSlovak

Implementačná agentúra s Úradom Žilinského samosprávneho kraja posilňujú spoluprácu na rozvoji sociálnej ekonomiky.

  • Domov
  • Implementačná agentúra s Úradom Žilinského samosprávneho kraja posilňujú spoluprácu na rozvoji sociálnej ekonomiky.
18 júl
0

Za účasti ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milana Krajniaka bolo v piatok 15. júla v Žiline podpismi spečatené Memorandum o spolupráci medzi Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Úradom Žilinského samosprávneho kraja. Cieľom memoranda je úzka spolupráca a vzájomná podpora pri rozvoji sociálneho podnikania a sociálnej ekonomiky na území Žilinskej župy.

Spolupráca oboch inštitúcií sa podpisom memoranda nezačína – v Žilinskom kraji aktuálne funguje už 100 registrovaných sociálnych podnikov. Pri zrode takmer všetkých z nich stálo Regionálne centrum sociálnej ekonomiky v Žiline, ktoré prostredníctvom národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky uviedla do prevádzky Implementačná agentúra MPSVR SR.

Memorandum o spolupráci

„Sila ľudskosti spočíva vo vzájomnej pomoci nielen poskytnutím daru alebo finančného príspevku, ale trvalou formou – poskytnutím práce, ktorá slúži na trvalé zabezpečenie príjmu,“ zaznelo v príhovore predsedníčky Žilinskej župy Eriky Jurinovej. „Našou spoločnou snahou je integrovať zdravotne a sociálne znevýhodnených ľudí do spoločnosti, vytvárať pre nich pracovné miesta a prispieť k rovnosti ich šancí na trhu práce,“ povedala po podpise memoranda. Žilinský samosprávny kraj nielen plne podporuje „svojich“ sociálnych podnikateľov, ale sám úspešne prevádzkuje registrovaný sociálny podnik s názvom Sociálno-ekonomický podnik ŽSK, s.r.o..

Podpisom Memoranda o spolupráci medzi Implementačnou agentúrou MPSVR SR reprezentovanou zástupcom generálneho riaditeľa Norbertom Tinkom a Úradom Žilinského samosprávneho kraja zastúpeného jeho predsedníčkou Erikou Jurinovou deklarovali  záujem o súčinnosť pri ďalšom rozvoji sociálnej ekonomiky na území kraja.

Sociálne podnikanie – významná súčasť ekonomiky štátu

Význam tohto aktu podporil svojou účasťou minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak: „O charaktere štátu hovorí aj to, ako podporuje a pomáha rodinám, sociálne slabším, znevýhodneným. Sociálnu ekonomiku, ktorej bytostnou súčasťou je rodinné podnikanie, považujem za jeden z princípov slovenskej ekonomiky. Chcem, aby práve významná podpora sociálne slabším potvrdzovala charakter štátu, v akom chceme žiť,“ prihovoril sa minister účastníkom slávnostného aktu.

„Dnes na Slovensku fungujú stovky sociálnych podnikov. Máme základnú skúsenosť s ich fungovaním,  poznáme aj problémy, ktoré sú s rozvojom sociálneho podnikania na Slovensku prirodzene spojené. Táto deklarovaná spolupráca je ďalším podporným momentom, aby sme im pomohli prekonávať,“ dodal. Vo svojom príhovore ponúkol dlhodobú a stabilnú podporu zo strany štátu i zo zdrojov Európskej únie a vyjadril svoju profesionálnu i ľudskú podporu.

Žilinská župa ide príkladom

Sociálne podnikanie je jedinečný nástroj pre rast zamestnanosti najmä u zdravotne, sociálne, či inak znevýhodnených ľudí. Rovnako dôležité je pre úsporu verejných prostriedkov pri obstarávaní tovarov a služieb pre krajské prevádzky a zariadenia a pre rast životnej úrovne občanov. Jeho význam si predstavitelia Žilinského kraja veľmi dobre uvedomujú, preto aktuálny počet takmer 700* znevýhodnených a zraniteľných osôb, ktoré našli prácu vďaka registrovaným sociálnym podnikom v žilinskom kraji, nie je konečný. „Rozvoj  sociálneho podnikania je jednou z našich priorít. Podpis Memoranda o spolupráci s Implementačnou agentúrou MPSVR SR to v plnej miere potvrdzuje,“ uzatvorila Erika Jurinová.