EnglishSlovak

SOCIÁLNE PODNIKANIE PRE ĽUDÍ

  • Domov
  • Týka sa sociálna ekonomika aj poľnohospodárstva?
26 júl
0

Týka sa sociálna ekonomika aj poľnohospodárstva?


Samozrejme, že áno. Sociálne poľnohospodárstvo umožňuje zapájať do pracovného procesu ľudí s určitým znevýhodnením, viesť ich k získaniu pracovných návykov, finančnej gramotnosti, či spoločenským návykom – hodnotám, ktoré si prenesú aj do inej časti svojho života. Zamestnaní v tomto sektore si napĺňajú svoje potreby, a tým sú zároveň prospešní pre komunitu a zveľaďovanie regiónu.

Veľa ďalších zaujímavých myšlienok, skúseností a postrehov nájdete v rannom rozhovore na TA3, kde hosťom bol projektový manažér národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky Milan Vaňo.