EnglishSlovak

Sociálne podnikanie pre ľudí

  • Domov
  • Národný projekt Inštitút sociálnej ekonomiky

Národný projekt
Inštitút sociálnej ekonomiky

Podnikaním k riešeniu spoločenských problémov


Cieľom projektu je vytvorenie a pilotné overenie fungovania systému podpory rozvoja sociálnej ekonomiky v Slovenskej republike na základe zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Realizácia: 6/2018 – 11/2023


Awesome Image

Realizácia projektu umožní vytvorenie a overenie fungovania systému podpory rozvoja a fungovania sociálnej ekonomiky, šírenie osvety o možnostiach, ktoré poskytuje zákon č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch – vyhľadávanie potenciálnych záujemcov o založenie a registráciu sociálnych podnikov, ich motiváciu, vedenie a podporu, organizáciu odborných celoslovenských konferencií, vznik a priebežnú aktualizáciu webového sídla obsahujúceho komplexné informácie o podpore subjektov sociálnej ekonomiky, prezentáciu príkladov dobrej praxe v SR a v zahraničí.

Regionálne centrá sociálnej ekonomiky

Bezplatne poskytujú informácie o sociálnej ekonomike a pravidlách fungovania registrovaných sociálnych podnikov: 

  • informujú ako požiadať o štatút registrovaného sociálneho podniku
  • poradia pri príprave dokumentov potrebných k založeniu sociálneho podniku
  • prevedú vás procesom registrácie sociálneho podniku
  • vedia o možnostiach štátnej podpory a financovania z iných zdrojov
    poskytnú následnú pomoc a podporu pri sociálnom podnikaní
  • nájdete ich v každom krajskom meste

Aktuality

Viete ako nájsť dobrý nápad? Manželia Baľákovci nám ukázali, že to nie je len o náhode ale o spojení dlhoročných skúseností, vedomostí a dobrého úmyslu. Lucia a jej manžel Juraj Baľákovi pracovali v zahraničí a mali množstvo nápadov a vízií, no v prvom rade chceli robiť aj niečo zmysluplné, čo bol aj dôvod ich návratu domov na Slovensko.

Lucia Makyšová je jedna z troch zdravotne znevýhodnených, ktorí sa chceli uplatniť na trhu práce. Svoju túžbu posunuli ďalej – sami si vytvorili pracovné miesta, založili registrovaný sociálny podnik Izab s. r. o. so sídlom v Nemšovej.

Bociany spájajú

Bociany a RSP? Na prvý pohľad zvláštne spojenie, ale v Krompachoch zafungovalo. Energetici, ochranári a sociálny podnik spojili svoje sily a výsledkom sú nové domovy pre bociany a pracovná príležitosť pre zamestnancov sociálneho podniku Ľudia a perspektíva, OZ z Krompách.

NP ISE


Výstupy

KATALÓG SOCIÁLNYCH PODNIKOV

Online katalóg je prehľadný nástroj na využitie služieb registrovaných sociálnych podnikov.

Je to najkomplexnejšia databáza sociálnych podnikov na Slovensku s ponukou ich tovarov a služieb s možnosťou vyhľadávania. NAKUPUJME SRDCOM.

SOCIÁLNA EKONOMIKA NA SLOVENSKU

Cieľom stránky je informovať verejnosť o sociálnom podnikaní, podporiť proces naštartovania sociálnej ekonomiky a vytvárania úspešných a udržateľných sociálnych podnikov na Slovensku. 

KATALÓG SOCIÁLNYCH PODNIKOV

Online katalóg prináša prehľad registrovaných sociálnych podnikov, ktoré majú záujem propagovať svoju ponuku a zároveň ponúkajú tovary a služby pre širokú verejnosť. NAKUPUJME SRDCOM.

SOCIÁLNA EKONOMIKA NA SLOVENSKU

Cieľom stránky je informovať verejnosť o sociálnom podnikaní, podporiť proces naštartovania sociálnej ekonomiky a vytvárania úspešných sociálnych podnikov na Slovensku.