EnglishSlovak

Dokumenty TSP

27 jan
0

Zoznam spolupracujúcich subjektov zapojených do NP TSP II

Pre nahliadnutie stiahnite NP TSP II_zapojené subjekty (PDF, 544 kB) Ku dňu 1.1.2023 je do NP TSP II zapojených 194 subjektov. subjekt  okres VÚC  TSP TP OP 1 Abranovce Prešov PO 1 […]

Read More
20 dec
0

Aktuálne znenie Príručky pre spolupracujúce subjekty zapojené do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II)

Aktuálne znenie Príručky pre spolupracujúce subjekty zapojené do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II) V súvislosti blížiacim sa koncom programového obdobia 2014 – 2020 a ukončením […]

Read More
07 júl
0

Príručka pre spolupracujúce subjekty zapojené do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II)

V súvislosti so zverejnením Internej výzvy na podporu úplného stredného vzdelania zamestanca na pozícii terénneho pracovníka boli identifikované viaceré oblasti spolupráce, ktoré si vyžadovali upresnenie resp. úpravu postupov Príručky pre spolupracujúce […]

Read More
23 sep
0

Príručka pre spolupracujúce subjekty zapojené do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II)

Počas priebehu realizácie projektu NP TSP II boli v rámci kooperácie so zapojenými subjektami identifikované viaceré oblastí spolupráce, ktoré si vyžadovali upresnenie resp. úpravu postupov Príručky pre spolupracujúce subjekty zapojené do […]

Read More
19 apr
0

Príručka pre spolupracujúce subjekty zapojené do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II) – platná do 20.09.2021

Počas priebehu realizácie projektu NP TSP II boli v rámci kooperácie so zapojenými subjektami identifikované viaceré oblastí spolupráce, ktoré si vyžadovali upresnenie resp. úpravu postupov Príručky pre spolupracujúce subjekty zapojené do […]

Read More
19 máj
0

Príručka pre spolupracujúce subjekty zapojené do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II) – platná do 18.4.2021

Aktualizácia príručky reagovala na mimoriadnu situáciu spojenú s mimoriadnymi opatreniami zavedenými za účelom zabránenia šírenia koronavírusu COVID – 19 tak, aby bolo možné realizovať výberové konanie aj počas nej, a to online […]

Read More
04 máj
0

Dokumentácia pre spolupracujúce subjekty zapojené do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II)

NP TSP II_vzor zmluvy o spolupráci (DOC, 170 kB) NP TSP II_plnomocenstvo (DOC, 40 kB) NP TSP II_logo_ESF_EFRR_A4_P (PDF, 27 kB) NP TSP II_logo_ESF_EFRR_A4_L (PDF, 27 kB) NP TSP II_plagát_A3 […]

Read More
31 jan
0

Príručka pre spolupracujúce subjekty zapojené do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II) platná do 19.5.2020

Príručka pre spolupracujúce subjekty zapojené do NP TSP II vo verzii 1.01 platná od 21.1.2020 do 19.5.2020 V rámci implementácie NP TSP II  bolo potrebné zosúladiť termíny týkajúce sa finančného […]

Read More