EnglishSlovak

Uncategorized @sk

05 jún
0

Výzva na zapojenie – aktivita TSP

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zverejňuje Výzvu na predkladanie žiadostí o zapojenie
sa do národného projektu s názvom Terénna sociálna práca a komunitné centrá („NP Spolu pre komunity“), v rámci aktivity TSP – cieľová skupina marginalizované rómske komunity.

Read More
15 nov
0

Príručka pre zapojené subjekty platná do 13.11.2023

Príručka pre zapojené subjekty – verzia č.01 – účinná od 13.10.2023 do 13.11.2023 (Formát Pdf., 1169 kB.) Prílohy Príručky Príloha č.1 – Žiadosť o platbu – (formát doc., 483 kB.)  (formát odt., 435 […]

Read More
15 jún
0

Záverečná konferencia NP TSP II

Záverečná konferencia NP TSP II Vo utorok 6. júna 2023 sa v Hoteli Dixon v Banskej Bystrici pri príležitosti ukončenia realizácie národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (ďalej ako […]

Read More
07 nov
0

OZNÁMENIE o možnosti predkladania Žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vyhlasuje OZNÁMENIE o možnosti predkladania Žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni Dátum účinnosti: […]

Read More
03 jún
0

Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu vo Važci

Čo vznikne, keď sa spojí motivácia, vôľa posúvať veci k lepšiemu a chuť pomáhať? Detské centrum Samuel vo Važci, ktorého zriaďovateľom je občianske združenie JEKH DROM. Toto centrum funguje ako nízkoprahová sociálna […]

Read More
27 apr
0

Za komunitnou prácou do Ostravy

V závere februára sme spolu s kolegyňami a kolegom absolvovali trojdňovú pracovnú cestu u našich susedov v Čechách. Navštívili sme Ostravu, ktorá je pre nás svojou činnosťou, skúsenosťami a výskumom v oblasti komunitnej práce veľkou […]

Read More
22 feb
0

Cesty istoty

Komunitné centrum Menšín, Veľký Krtíš Miesto, kde vám poradia, pomôžu a kde sa aj vy môžete zapojiť do spoločných aktivít – to je  Komunitné centrum Menšín vo Veľkom Krtíši. Zdieľame s […]

Read More
21 máj
0

Do terénu nastupuje 75 komunitných pracovníkov

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR spúšťa pilotné zavádzanie novej pracovnej pozície komunitného pracovníka v komunitných centrách. V rámci činnosti komunitných centier na Slovensku sa jedná o inovatívny prvok, ktorý […]

Read More
28 apr
0

Prešovské dobrovoľnícke centrum a Komunitné centrum Tobiáš v spolupráci SPOJIVKO

Občianske združenie Tobiáš  v Prešove poskytuje sociálnu službu Komunitné centrum Tobiáš, ktoré je  zapojené do národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni.  V mesiaci apríl 2021 zahájil spoluprácu v rámci […]

Read More
25 mar
0

4 pevné piliere práce Centra pomoci človeku v Piešťanoch

Hlavnou úlohou Centra  pomoci človeku v Piešťanoch je poskytovanie nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu v zmysle § 28 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, teda poskytuje dostupné a bezplatné služby […]

Read More