EnglishSlovak

Aktuality

20 nov
0

Vyhodnotenie žiadostí o zapojenie sa – 5.kolo

Dátum vyhlásenia kola: 29.9.2020 Dátum uzávierky kola: 23.10.2020 V rámci 5. kola boli celkovo podané 2 žiadosti. Úspešný žiadateľ: P. č. Kraj Poskytovateľ Druh SS 1. Prešovský Obec Čirč KC Neúspešný […]

Read More
09 okt
0

Nasadenie sociálnych pracovníkov počas prvej vlny pandémie nezostalo nepovšimnuté

Nie len lekári, zdravotné sestry, záchranári, hasiči, vojaci či policajti boli počas prvej vlny pandémie v plnom nasadení. Sociálni pracovníci tiež nezostali doma, ale vykonávali svoju prácu, v neistých podmienkach, v čase turbulentných […]

Read More
03 aug
0

Vyhodnotenie žiadostí o zapojenie sa – 4.kolo

Dátum vyhlásenia kola: 10.6.2020 Dátum uzávierky kola: 7.7.2020 V rámci 4. kola boli celkovo písomne podané 2 žiadosti. Neúspešní žiadatelia: Z dôvodu nesplnenia podmienky doručenia povinných príloh k žiadosti na zapojenie sa do […]

Read More
20 júl
0

Analýza vzdelávacích potrieb v rámci NP BOKKÚ

ANALÝZA VZDELÁVACÍCH POTRIEB ZAMESTNANCOV KC/NDC/NSSDR v období 1.štvrťrok 2020 (formát PDF, 248 kB)

Read More
15 júl
0

SIM karty pre mládežníkov

V.I.A.C. Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže v Trstenej malo k dispozícii SIM karty bezplatne, určené na online vzdelávanie. Každá karta má aktívny objem 6 GB + prichádzajúce hovory a […]

Read More
06 máj
0

Výsledky hodnotenia Žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni – 3.kolo

Dátum vyhlásenia kola: 6.3.2020 Dátum uzávierky kola: 2.4.2020 Na celom území SR platí, že v rámci NP BOKKÚ môže byť podporených 100 Poskytovateľov, ktorí majú v zmysle § 62 až […]

Read More
27 apr
0

Milí čitatelia, priatelia a partneri,

súčasná situácia týkajúca sa testovania obyvateľov rómskych osád na prítomnosť koronavírusu  dôrazne poukazuje na potrebu účinnej pomoci a podpory zo strany všetkých zainteresovaných strán, v ohrozených lokalitách. Aj vďaka tomu, […]

Read More
20 mar
0

Poďakovanie za množstvo vynaloženého úsilia a doterajšiu prácu pre tých najzraniteľnejších

Vážené spolupracujúce subjekty, partneri a poskytovatelia sociálnych služieb, uvedomujúc si závažnosť situácie, ktorá vznikla na Slovensku v súvislosti s výskytom koronavírusu nám dovoľte poďakovať Vám za množstvo vynaloženého úsilia a […]

Read More
19 mar
0

Informácia pre subjekty zapojené do národných projektov IA MPSVR SR

Dňa 12.3.2020 vyhlásila vlády Slovenskej republiky na Slovensku mimoriadnu situáciu v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus). Dňa 15.3.2020 vláda SR vyhlásila núdzový stav pre oblasť zdravotníctva. V záujme minimalizácie negatívnych […]

Read More
12 mar
0

Všeobecné odporúčanie pre výkon pracovnej činnosti asistentov podpory zdravia v teréne

Ísť príkladom pre ostatných a zároveň primárne dbať o vlastnú bezpečnosť. To znamená dodržiavať inštrukcie na spomaľovanie šírenia nákazy a odporúčané postupy v prípade podozrenia prepuknutia nákazy u seba alebo […]

Read More