EnglishSlovak

BOKKU

16 dec
0

OZNÁMENIE o možnosti predkladania Žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni – Aktualizácia – UZAVRETÉ

Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vyhlasuje OZNÁMENIE o možnosti predkladania Žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni  –  Aktualizácia, Účinnosť – […]

Read More
10 dec
0

Indexácia personálnych výdavkov pre zamestnancov spolupracujúcich subjektov od 01.01.2021 v rámci NP BOKKÚ

V súvislosti s blížiacim sa začiatkom nového roka 2021 si Vás dovolíme informovať, že na základe aktuálneho znenia Zmluvy o spolupráci (podľa článku 4, bodu 4.4) IA MPSVR SR môže zvýšiť výšku finančných […]

Read More
20 nov
0

Vyhodnotenie žiadostí o zapojenie sa – 5.kolo

Dátum vyhlásenia kola: 29.9.2020 Dátum uzávierky kola: 23.10.2020 V rámci 5. kola boli celkovo podané 2 žiadosti. Úspešný žiadateľ: P. č. Kraj Poskytovateľ Druh SS 1. Prešovský Obec Čirč KC Neúspešný […]

Read More
26 okt
0

Emočná podpora v karantenizovaných lokalitách pre pomáhajúce profesie

Východisková situácia: Akonáhle sa nejaká lokalita dostane do izolácie, je vysoko pravdepodobné, že ju budú sprevádzať pocity, ako strach a neistota. Čím dlhšie izolácia trvá, tým sú silnejšie. V prípade, […]

Read More
09 okt
0

Nasadenie sociálnych pracovníkov počas prvej vlny pandémie nezostalo nepovšimnuté

Nie len lekári, zdravotné sestry, záchranári, hasiči, vojaci či policajti boli počas prvej vlny pandémie v plnom nasadení. Sociálni pracovníci tiež nezostali doma, ale vykonávali svoju prácu, v neistých podmienkach, v čase turbulentných […]

Read More
03 aug
0

Vyhodnotenie žiadostí o zapojenie sa – 4.kolo

Dátum vyhlásenia kola: 10.6.2020 Dátum uzávierky kola: 7.7.2020 V rámci 4. kola boli celkovo písomne podané 2 žiadosti. Neúspešní žiadatelia: Z dôvodu nesplnenia podmienky doručenia povinných príloh k žiadosti na zapojenie sa do […]

Read More
20 júl
0

Analýza vzdelávacích potrieb v rámci NP BOKKÚ

ANALÝZA VZDELÁVACÍCH POTRIEB ZAMESTNANCOV KC/NDC/NSSDR v období 1.štvrťrok 2020 (formát PDF, 248 kB)

Read More
15 júl
0

SIM karty pre mládežníkov

V.I.A.C. Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže v Trstenej malo k dispozícii SIM karty bezplatne, určené na online vzdelávanie. Každá karta má aktívny objem 6 GB + prichádzajúce hovory a […]

Read More
10 jún
0

Odporúčania pre KC/NDC/NSSDR od 10.6.2020

Účinnosť od 10. júna 2020 V nadväznosti na uvoľňovanie opatrení zo strany Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“) zo dňa 9.6.2020 dávame do pozornosti nasledovné hygienické a preventívne opatrenia […]

Read More
26 máj
0

Hygienické a preventívne opatrenia pri realizácii činností KC/NDC/NSSDR

Účinnosť od 1. júna 2020 V nadväznosti na uvoľňovanie opatrení zo strany Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“) zo dňa 20.5.2020 dávame do pozornosti nasledovné hygienické a preventívne opatrenia […]

Read More