EnglishSlovak

BOKKU

21 máj
0

Návšteva prezidentky v KC Žiari nad Hronom

Komunitné pracovníčky a terénne sociálne pracovníčky poctila svojou návštevou prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová, aby im vyjadrila vďaku, za ich prácu v teréne počas tejto situácie v súvislosti s Covid […]

Read More
13 máj
0

Komunitné Centrum Menšín vo Veľkom Krtíši navštívila prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová

Dňa 30.04.2020 prezidentka SR Zuzana Čaputová zavítala do Veľkého Krtíša. Okrem firiem , v ktorých ani počas pandémie nedošlo k prepúšťaniu zamestnancov , jej cesta viedla aj za pracovníkmi Komunitného Centra Menšín, […]

Read More
06 máj
0

Výsledky hodnotenia Žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni – 3.kolo

Dátum vyhlásenia kola: 6.3.2020 Dátum uzávierky kola: 2.4.2020 Na celom území SR platí, že v rámci NP BOKKÚ môže byť podporených 100 Poskytovateľov, ktorí majú v zmysle § 62 až […]

Read More
05 máj
0

Návrhy možných opatrení pre vytvorenie plánu riešenia krízovej situácie v súvislosti COVID 19 pre KC/NDC/NSSDR

Milí poskytovatelia KC/NDC/NSSDR, vzhľadom na zverejnenú informáciu na webovej stránke MPSVR SR o povinnosti zverejniť krízový plán (KP) na svojom webovom sídle Poskytovateľa v termíne najneskôr do 7. mája 2020 sme pre […]

Read More
27 apr
0

Milí čitatelia, priatelia a partneri,

súčasná situácia týkajúca sa testovania obyvateľov rómskych osád na prítomnosť koronavírusu  dôrazne poukazuje na potrebu účinnej pomoci a podpory zo strany všetkých zainteresovaných strán, v ohrozených lokalitách. Aj vďaka tomu, […]

Read More
20 mar
0

Poďakovanie za množstvo vynaloženého úsilia a doterajšiu prácu pre tých najzraniteľnejších

Vážené spolupracujúce subjekty, partneri a poskytovatelia sociálnych služieb, uvedomujúc si závažnosť situácie, ktorá vznikla na Slovensku v súvislosti s výskytom koronavírusu nám dovoľte poďakovať Vám za množstvo vynaloženého úsilia a […]

Read More
19 mar
0

Informácia pre subjekty zapojené do národných projektov IA MPSVR SR

Dňa 12.3.2020 vyhlásila vlády Slovenskej republiky na Slovensku mimoriadnu situáciu v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus). Dňa 15.3.2020 vláda SR vyhlásila núdzový stav pre oblasť zdravotníctva. V záujme minimalizácie negatívnych […]

Read More
19 mar
0

Odporúčané činnosti pre pracovníkov v KC/NDC/NSSDR (odborný garant, odborný pracovník, pracovník), v rámci krízových opatrení

Činnosti[1] pre pracovníkov v KC/NDC/NSSDR(odborný garant, odborný pracovník, pracovník), v rámci krízových opatrení. priebežné mapovanie aktuálnej situácie v komunitách, akým iným -primeraným spôsobom (komunikačným kanálom napr. internet (fb, youtube, linkedin), televízia, rozhlas, obecný rozhlas, […]

Read More
14 mar
0

Záväzný postup pre poskytovateľov sociálnych služieb v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 k 13. 3. 2020

V súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou Ministerstvo zdravotníctva SR a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vydávajú: Záväzný postup pre poskytovateľov sociálnych služieb v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom  (COVID-19, […]

Read More