EnglishSlovak

Publicita DI PTT

05 apr
0

Tematické workshopy zamerané na sexualitu v sociálnych službách

Pozývame Vás na tematické workshopy s nasledovnými témami: „Úvod do sexuality v sociálnych službách“ a „Sexualita ľudí s mentálnym postihnutím“.

Read More
30 mar
0

Tematický workshop – Inteligentné obytné budovy

Pozývame Vás na tematický workshop „Inteligentné obytné budovy,“ ktorý organizuje Implementačná agentúra MPSVR SR v rámci NP DI PTT.

Read More
15 mar
0

Prehľad aktivít projektu NP DI PTT za február 2022

Prinášame Vám prehľad vybraných aktivít projektu NP DI PTT realizovaných v mesiaci február 2022.

Read More
09 mar
0

Vstupný informačný seminár pre 5. cyklus NP DI PTT

Vstupný informačný seminár pre zariadenia zapojené do 5. cyklu.

Read More
23 feb
0

Vstupný informačný seminár pre zariadenia zapojené do 5. cyklu

Pozývame Vás na Vstupný informačný seminár zapojených zariadení sociálnych služieb. Cieľom seminára je zapojeným zariadeniam predstaviť systém práce jednotlivých partnerov projektu a organizačno-technické informácie spojené so vstupným hodnotením zariadení, konzultáciami, vzdelávaním, supervíziou a […]

Read More
23 feb
0

Výsledky hodnotenia Žiadostí o zapojenie sa do 5. cyklu projektu NP DI PTT

Predkladanie žiadostí o zapojenie sa do NP DI PTT (ďalej „žiadosť“) bolo možné v čase od 22.12.2021 do 21.01.2022. Hodnotenie predložených žiadostí bolo v súlade s Kritériami pre výber tretích […]

Read More
15 feb
0

Prehľad aktivít projektu NP DI PTT za január 2022

Prinášame Vám prehľad vybraných aktivít projektu NP DI PTT realizovaných v mesiaci január 2022.

Read More
20 dec
0

Pozvánka na online informačný seminár o DI

Pozývame Vás na online informačný seminár projektu NP DI PTT, ktorý sa uskutoční dňa 10. januára 2022, prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams.

Read More
16 dec
0

Prehľad aktivít projektu NP DI PTT za štvrtý štvrťrok 2021

Prinášame Vám prehľad vybraných aktivít projektu NP DI PTT realizovaných za štvrtý štvrťrok 2021.

Read More
07 dec
0

Hodnota človeka v sociálnych službách

IA MPSVR SR prostredníctvom národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov (NP DI PTT) za odbornej podpory partnerov projektu zorganizovala 30.11.2021 konferenciu s názvom Hodnota človeka v sociálnych službách.

Read More