EnglishSlovak

Publicita DI PTT

10 nov
0

Regionálna online konferencia – Hodnota človeka v sociálnych službách

Pozývame Vás na odbornú konferenciu s názvom Hodnota človeka v sociálnych službách, ktorá sa uskutoční dňa 30. novembra 2021 online.

Read More
13 okt
0

Prehľad aktivít projektu NP DI PTT za august a september 2021

Prinášame Vám prehľad vybraných aktivít projektu NP DI PTT realizovaných za august a september 2021.

Read More
16 sep
0

Okoč začína s výstavbou

Dňa 24.08.2021 prebehlo slávnostné zahájenie výstavby nových domov v Okoči.

Read More
02 sep
0

Rodinné bývanie – komunitná forma pobytovej sociálnej služby a nová norma STN 734301 Bytové budovy (platná od 1.2.2021)

Prinášame Vám odborný článok na tému Rodinné bývanie – komunitná forma pobytovej sociálnej služby a nová norma STN 734301 Bytové budovy.

Read More
05 aug
0

Tematický workshop Rodinné bývanie – komunitná forma pobytovej sociálnej služby a nová norma STN 73 4301 Bytové budovy (platná od 01.02.2021)

Pozývame Vás na tematický workshop „Rodinné bývanie – komunitná forma pobytovej sociálnej služby a nová norma STN 73 4301 Bytové budovy (platná od 01.02.2021),“ ktorý organizuje Implementačná agentúra MPSVR SR v rámci národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov (NP DI PTT) už po druhýkrát.

Read More
30 júl
0

Prehľad aktivít projektu NP DI PTT za júl 2021

Prinášame Vám prehľad vybraných aktivít projektu NP DI PTT realizovaných za júl 2021.

Read More
15 júl
0

Prehľad aktivít projektu NP DI PTT za jún 2021

Prinášame Vám prehľad vybraných aktivít projektu NP DI PTT realizovaných za jún 2021.

Read More
30 jún
0

Informačné semináre NP DI PTT – 4. cyklus

Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR
(IA MPSVR SR) v spolupráci s partnermi projektu Radou pre poradenstvo v sociálnej práci (RPSP), Slovenskou úniou podporovaného zamestnávania (SÚPZ) a Výskumným a školiacim centrom bezbariérového navrhovania – CEDA (STU Bratislava) zorganizovala dva Informačné semináre, ktoré sa konali online formou 14.06.2021 a 21.06.2021.

Read More
23 jún
0

Tematický workshop Rodinné bývanie – komunitná forma pobytovej sociálnej služby a nová norma STN 73 4301 Bytové budovy (platná od 01.02.2021)

Pozývame Vás na tematický workshop „Rodinné bývanie – komunitná forma pobytovej sociálnej služby a nová norma STN 73 4301 Bytové budovy (platná od 01.02.2021),“ ktorý organizuje Implementačná agentúra MPSVR SR v rámci národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov (NP DI PTT).

Read More
17 jún
0

Prehľad aktivít projektu NP DI PTT za máj 2021

Prinášame Vám prehľad vybraných aktivít projektu NP DI PTT realizovaných za máj 2021.

Read More