EnglishSlovak

Publicita DI PTT

01 jún
0

Pozvánka na online infosemináre o DI

Pozývame Vás na online informačné semináre projektu NP DI PTT, ktoré sa uskutočnia v dňoch 14.06.2021 a 21.06.2021.

Read More
28 máj
0

Prehľad aktivít projektu NP DI PTT za apríl 2021

Prinášame Vám prehľad vybraných aktivít projektu NP DI PTT realizovaných za apríl 2021.

Read More
26 máj
0

Tematický workshop – Ako pracovať s ľuďmi s problémovým správaním, mentálnym postihnutím a autizmom v sociálnych službách

Pozývame Vás na tematický workshop „Ako pracovať s ľuďmi s problémovým správaním, mentálnym postihnutím a autizmom v sociálnych službách,“ ktorý organizuje Implementačná agentúra MPSVR SR v rámci národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov (NP DI PTT).

Read More
24 máj
0

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o zapojenie sa do národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov.

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR zverejnila dňa 24.05.2021 Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov. V rámci tohto […]

Read More
06 máj
0

Komunitná aktivita – Medzičilizie

Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s partnermi projektu a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR zorganizovala 21.04.2021 komunitnú online aktivitu pre zástupcov Združenia obcí Medzičilizia v Trnavskom samosprávnom kraji.

Read More
30 apr
0

Prehľad aktivít projektu NP DI PTT za prvý štvrťrok 2021

Prinášame Vám prehľad vybraných aktivít projektu NP DI PTT realizovaných za prvý štvrťrok 2021.

Read More
30 apr
0

Tematický workshop – Preterapia

Pozývame Vás na tematický workshop „PRETERAPIA,“ ktorý organizuje Implementačná agentúra MPSVR SR v rámci národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov (NP DI PTT).

Read More
08 apr
0

Prehľad aktivít projektu NP DI PTT za rok 2020

Prinášame Vám prehľad vybraných aktivít projektu NP DI PTT realizovaných v roku 2020.

Read More
22 dec
0

Výsledky hodnotenia Žiadostí o zapojenie sa do 3.cyklu projektu NP DI PTT

Výsledky hodnotenia Žiadostí o zapojenie sa do NP DI PTT v rámci Oznámenia NP DI PTT/03/2020

Read More
21 dec
0

Aktivity projektu NP DI PTT – november 2020

Prinášame Vám stručný prehľad vybraných aktivít projektu NP DI PTT realizovaných v mesiaci november 2020.

Read More