EnglishSlovak

NP TSP I (2016 – 2019)

13 jún
0

Výberové konanie na pozíciu Koordinátor/ka vzdelávania v národnom projekte Terénna sociálna práca v obciach I

Miesto výkonu práce:  Bratislava Ponúkaný plat: 1400€ brutto Termín nástupu: júl 2018, resp. dohodou Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok na dobu určitú do 30.06.2019 Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Koordinátor/ koordinátorka […]

Read More
13 jún
0

Výberové konanie na pozíciu Supervízor/ka v národnom projekte Terénna sociálna práca v obciach I

Miesto výkonu práce: Slovenská republika Ponúkaný plat: 1400 € brutto Termín nástupu: júl 2018, resp. dohodou Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok na dobu určitú do 30.06.2019, v prípade dohody možnosť skráteného úväzku   […]

Read More
14 mar
0

Výberové konanie na  pozíciu supervízor/ supervízorka v národnom projekte Terénna sociálna práca v obciach I

Miesto výkonu práce: Bratislava Ponúkaná odmena: 40,56 € (celková cena práce na hodinu) Termín nástupu: 01.06.2018 resp. dohodou (maximálny počet hodín 350) Druh pracovného pomeru: dohoda o vykonaní práce   Náplň práce, informácie […]

Read More
15 nov
0

Príručka pre spolupracujúce subjekty zapojené do národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I v znení Dodatku č. 02/2017

Príručka pre spolupracujúce subjekty zapojené do národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I  v znení Dodatku č. 02/2017  Účinná od: 15.11.2017 Prílohy účinné od 15.11.2017: Príloha 1: Čestné vyhlásenie spolupracujúceho subjektu k poskytnutiu finančných prostriedkov z […]

Read More
03 nov
0

Zvýšenie jednotkovej ceny od 01.01.2018 v rámci implementácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I

Implementačná agentúra MPSVR SR (ďalej aj „IA MPSVR SR“) financuje výkon terénnej sociálnej práce na základe Štandardnej stupnice jednotkových nákladov (ďalej len ŠSJN) pre národný projekt Terénna sociálna práca v obciach […]

Read More
12 okt
0

Vzdelávanie terénnych sociálnych pracovníkov

Vzdelávanie terénnych sociálnych pracovníkov je jednou z priorít v NP TSPI, nakoľko ide o skvalitňovanie výkonu terénnej sociálnej práce a priameho dopadu na klienta, jeho rodinu a komunitu. Je rozdelené na dve […]

Read More
12 sep
0

Výberové konanie na pozíciu Regionálny koordinátor / koordinátorka v národnom projekte Terénna sociálna práca v obciach I

Miesto výkonu práce: Práca z domu, koordinácia terénnej sociálnej práce v okresoch:  1.     Revúca, Rožňava, alebo  2.     Prešov, Sabinov Očakávaný je výber jedného regionálneho koordinátora/ky, ktorý/ktorá bude spadať pod jednu z vyššie uvedených alternatív.   Ponúkaný […]

Read More
07 aug
0

Informácia o výsledkoch posudzovania žiadostí na zapojenie sa do NP TSP I v rámci Oznámenia zameraného na organizácie pracujúce s ľuďmi bez domova

7.augusta 2017 Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zverejnila dňa 29.03.2017 Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Terénna sociálna práca v obciach […]

Read More
04 aug
0

Výberové konanie na pozíciu Evaluátor/evaluátorka pre kontextovú evaluáciu TSP – člen tímu

V rámci implementácie NP Terénna sociálna práca v obciach I (ďalej NP TSP I) pripravuje IA MPSVR SR kontextovú evaluáciu terénnej sociálnej práce (ďalej aj ako TSP). IA MPSVR SR hľadá evaluátora – […]

Read More
04 aug
0

Výberové konanie na pozíciu Evaluátor/evaluátorka pre evaluáciu dopadu TSP – člen tímu

V rámci implementácie NP Terénna sociálna práca v obciach I (ďalej NP TSP I) pripravuje IA MPSVR SR evaluáciu dopadu terénnej sociálnej práce (ďalej aj ako TSP), ktorá umožní lepšie porozumieť TSP […]

Read More