EnglishSlovak

NP TSP I (2016 – 2019)

22 apr
0

Dodatok č. 1 k Príručke pre spolupracujúce subjekty zapojené do NP TSP I

Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov o zapojenie do NP TSP I a subjekty zapojené do NP TSP I, že s účinnosťou od 01. februára 2016 bol zverejnený Dodatok č. 1 Príručky […]

Read More
04 mar
0

Informácia o výsledkoch posudzovania žiadostí v rámci druhej uzávierky Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do NP TSP I

Na zasadnutí Riadiaceho výboru (ďalej aj „RV“) Národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I (ďalej aj „NP TSP I“) vo štvrtok 03. marca 2016 prebehlo hodnotenie žiadostí subjektov o […]

Read More
03 mar
0

NP Field Social Work in Municipalities I

NP Field Social Work in Municipalities I Basic project information Implementation Agency of the Ministry of Labour, Social Affairs and Family of the Slovak Republic (hereinafter referred to as IA […]

Read More
08 feb
0

Výberové konania pre NP TSP I

Aktuálne výberové konania na obsadenie pozícií terénnych sociálnych pracovníkov/ pracovníčok a terénnych pracovníkov/ pracovníčok v národnom projekte Terénna sociálna práca I, vyhlásené po 21. 01. 2016. Výberové konania, realizované v […]

Read More
26 jan
0

Kompletný zoznam subjektov, ktoré sa zapojili do NP TSP v obciach I Kompletný zoznam subjektov, ktoré sa zapojili do NP TSP v obciach I:

Kompletný zoznam subjektov, ktoré sa zapojili do NP TSP v obciach I Kompletný zoznam subjektov, ktoré sa zapojili do NP TSP v obciach I:

Read More
26 jan
0

Základné informácie

Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I sa realizuje v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Nadväzuje na národný projekt Terénna sociálna práca v obciach, realizovaný v rokoch 2012 až […]

Read More
26 jan
0

Základné informácie

Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I sa realizuje v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Nadväzuje na národný projekt Terénna sociálna práca v obciach, realizovaný v rokoch 2012 až […]

Read More
22 jan
0

Informácia o výsledkoch posudzovania žiadostí v rámci prvej uzávierky Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do NP TSP I

Na zasadnutí Riadiaceho výboru (ďalej aj „RV“) Národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I (ďalej aj „NP TSP I“) vo štvrtok 21. januára 2016 prebehlo hodnotenie žiadostí subjektov o […]

Read More
22 jan
0

Informácia o výsledkoch posudzovania žiadostí v rámci prvej uzávierky Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do NP TSP I

Na zasadnutí Riadiaceho výboru (ďalej aj „RV“) Národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I (ďalej aj „NP TSP I“) vo štvrtok 21. januára 2016 prebehlo hodnotenie žiadostí subjektov o […]

Read More
10 jan
0

Príručka pre spolupracujúce subjekty zapojené do národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I v znení dodatku č. 1/2016 (formát pdf.)

Príručka pre spolupracujúce subjekty zapojené do národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I v znení dodatku č. 1/2016 (formát pdf.)  

Read More