EnglishSlovak

NP TSP I (2016 – 2019)

27 apr
0

Nech deti vyrastajú inak alebo svojpomocná výstavba ako jedno z alternatívnych riešení sociálneho bývania

Vonku je letných 35°C. Kancelária, teda jediná miestnosť, terénnych sociálnych pracovníkov mesta Rimavská Sobota, je priamo na rómskom sídlisku na Dúžavskej ceste. Dvere sú dokorán, aby sme mali nejaký vzduch. Terénny […]

Read More
27 apr
0

Šťastie je to jediné, čo môžeme dávať bez toho, že by sme ho mali

Stará Kremnička je obec na Slovensku v okrese Žiar nad Hronom. Má okolo 1095 obyvateľov. Do národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I sa zapojila v máji 2016, kedy nadviazala na predchádzajúci […]

Read More
27 apr
0

Bežali sme pre vás

A MPSVR sa prvýkrát zapojila do 5. ročníka štafetového behu Od Tatier k Dunaju. Cez víkend 19 – 20.8.2017 bežalo na trase z Jasnej do Bratislavy viac ako dvesto tímov a 2000 […]

Read More
27 apr
0

Biela líška z Hrabského zvíťazila

Sedel tam drobný chlapec s malou náušnicou v uchu. Hompáľal nohami na stoličke a tváril sa akoby tu ani nebol. Je z rómskej osady, ktorá je od obce vzdialená približne 1,5 kilometra. V Bratislave ešte nikdy nebol.

Read More
27 apr
0

Terénna sociálna práca v obci Cinobaňa – príklad dobrej praxe 2010 – 2017

Obec Cinobaňa sa nachádza v regióne Novohradu, na rozhraní okresov Poltár a Lučenec, územnosprávne patrí do poltárskeho okresu. V obci žije 2 180 obyvateľov a čo sa týka národnostného zloženia, v obci je v najväčšej […]

Read More
29 mar
0

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do NP TSP I (zameraného na organizácie pracujúce s ľuďmi bez domova)

Dňa 29.03.2017 Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zverejnila Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I  […]

Read More
29 mar
0

Otvárame oči ľuďom, ktorí chcú zmenu a lepší život

Ak človek zvládne to, na čo by si bez mojej predchádzajúcej podpory netrúfol, sú to drobné, ale významné víťazstvá.

Read More
29 mar
0

Oznámenie NP TSP I/ 2-2017 o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I (zamerané na organizácie pracujúce s ľuďmi bez domova)

  Názov projektu:                                            Terénna sociálna práca v obciach I  ITMS […]

Read More
29 mar
0

Dokumentácia pre subjekty zapojené do NP TSP I prostredníctvom Oznámenia NP TSP I/ 02-2017 zameraného na organizácie pracujúce s ľuďmi bez domova

Formulár: Podpisový vzor   formát DOCX   formát RTF Formulár: Plnomocenstvo pre účely NP TSP I   formát DOCX   formát RTF Publicita:  Plagát o realizácii NP TSP I v obci formát PDF    Príručka […]

Read More
27 mar
0

Treba nám dať šancu (terénna sociálna práca v Rankovciach 2010 – 2017)

  Obec Rankovce sa nachádza v Kecerovsko – Olšavskom regióne, ktorý je súčasťou okresu Košice – okolie. V obci žije približne 865 obyvateľov, z čoho približne 706 tvoria Rómovia žijúci v segregovanej rómskej osade. […]

Read More