EnglishSlovak

NP TSP I (2016 – 2019)

26 aug
0

Keď práca nie je pretkaná láskou, tak je zbytočná

Moja práca ma stále baví, napĺňa a uspokojuje hlavne vtedy, keď vidím, aj keď v prípade mojich klientov veľakrát len malý, ale úspech a posun v ich živote.

Read More
25 aug
0

Terénna sociálna práca v Prakovciach

Obec Prakovce leží v Hnileckej doline približne 40 km od Spišskej Novej Vsi povedľa rieky Hnilec vo východnej časti Slovenského Rudohoria. Terénna sociálna práca (ďalej iba TSP) v obci Prakovce je […]

Read More
25 aug
0

Supervízia ako nástroj usporiadania myšlienok

Implementačná agentúra MPSVR SR spustila koncom roka 2015 národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I realizovaný z finančných prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje v programovom období 2014 – […]

Read More
23 aug
0

Rozhovor s terénnou sociálnou pracovníčkou v časopise Mojmírovčan

V mesačníku Mojmírovčan v novembri 2016 vyšiel rozhovor s terénnou sociálnou pracovníčkou Mgr. Simonou Čankyovou. Prepis rozhovoru vám sprostredkovávame na našej stránke.   Rozhovor s terénnou sociálnou pracovníčkou v Mojmírovciach V Mojmírovciach od […]

Read More
14 aug
0

Z chatrče do domu v Moldave nad Bodvou

V Moldave nad Bodvou je vykonávaná terénna sociálna práca v rámci národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I prostredníctvom Implementačnej agentúry MPSVR SR a je realizovaná z finančných prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje 2014 – 2020.

Read More
01 aug
0

Výberové konanie na pozíciu supervízor/ supervízorka pre Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I

Miesto práce:  1. Banskobystrický samosprávny kraj – predovšetkým okresy Banská Bystrica, Zvolen, Detva, Lučenec, Poltár, Brezno, Rimavská Sobota, Revúca – a okres Rožňava; alebo 2. Bratislavský samosprávny kraj, Trnavský samosprávny […]

Read More
12 júl
0

Príbehy z práce „teréňákov NP TSP I“ – Čakanovce

V oblasti zamestnanosti sa „teréňáci“ z Čakanoviec môžu pochváliť, že aj vďaka ich pomoci je v súčasnosti v neďalekej nábytkárskej firme na plné úväzky zamestnaných 6 ich klientov a cez úrad práce sa prihlásilo ďalších takmer 50 uchádzačov na absolvovanie certifikovaného opatrovateľského kurzu.

Read More
11 júl
0

Terénna sociálna práca ako katalyzátor zmeny

Projekt prispieva k zvýšeniu kvality terénnej sociálnej práce, pričom hlavným cieľom národného projektu je zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb na živote spoločnosti prostredníctvom systematickej podpory a podpory inovácií terénnej sociálnej práce.

Read More
23 jún
0

Pracovné stretnutie regionálnych koordinátorov a koordinátoriek NP TSP I

Tri júnové dni (20.- 22.6.2016) patrili stretnutiu projektového tímu NP TSP I v Záježovej. Na stretnutí sa riešili všetky zásadné prvky projektu – aktivity a ich

Read More
12 máj
0

Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I – úvod do projektu

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (IA MPSVR SR) spustila oznámením na www.ia.gov.sk  národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I (TSP v obciach I) s celkovou výškou […]

Read More