EnglishSlovak

NP TSP I (2016 – 2019)

23 mar
0

Ako sa zapojiť

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I (zameraného na organizácie pracujúce s ľuďmi bez domova) Dňa 29.03.2017 Implementačná agentúra Ministerstva […]

Read More
21 mar
0

Test clanok

priloha_c5_1_postup_sifrovanie_formularu

Read More
24 feb
0

Workshop IA MPSVR SR na Výročnej konferencii operačného programu Ľudské zdroje

Operačný program Ľudské zdroje predstavuje programový dokument Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny,  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva vnútra SR pre poskytnutie podpory z Európskych štrukturálnych a investičných […]

Read More
24 feb
0

Informácia o možnosti predkladania žiadostí o zmenu počtu TSP aTP

Informácia o možnosti predkladania žiadostí o zmenu počtu terénnych sociálnych pracovníkov  a terénnych pracovníkov pre organizácie zapojené do realizácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych […]

Read More
01 feb
0

Lektor/ Lektorka pre národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I (NP TSP I)

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (IA MPSVR SR) v rámci realizácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I (NP TSP I, kód ITMS 2014+: 312041A138) realizuje vzdelávanie […]

Read More
10 jan
0

DÔLEŽITÉ: Informácia pre záujemcov o zapojenie sa do národného projektu NP TSP I

Implementačná agentúra MPSVR SR v rámci realizácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I (kód ITMS 2014+: 312041A138) pripravuje oznámenie o možnosti zapojenia sa do projektu pre organizácie, ktoré vykonávajú aktivity v prospech cieľovej […]

Read More
19 dec
0

Supervízia ako nástroj usporiadania myšlienok

Supervízia ako metóda kontinuálneho rozvoja profesionálnych spôsobilostí sociálnych pracovníkov je v rámci realizácie projektu NP TSP I primárne určená pre terénnych sociálnych pracovníkov, regionálnych koordinátorov a terénnych pracovníkov.

Read More
09 dec
0

Zvýšenie jednotkovej ceny od 01.01.2017 v rámci implementácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I

Zvýšenie jednotkovej ceny od 01.01.2017 v rámci implementácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I   Implementačná agentúra MPSVR SR (IA MPSVR SR) financuje výkon terénnej sociálnej práce na základe […]

Read More
28 okt
0

Výberové konania na pozíciu Lektor/ Lektorka pre národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (IA MPSVR SR) v rámci realizácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I (NP TSP I, kód ITMS 2014+: 312041A138) realizuje vzdelávanie […]

Read More
19 sep
0

Výberové konanie na pozíciu Regionálny koordinátor/ka národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I (ďalej len „NP TSP I“)

Miesto práce: Práca z domu, koordinácia terénnej sociálnej práce v okresoch:  Rimavská Sobota a Revúca, alebo Veľký Krtíš a Krupina Očakávaný je výber jedného regionálneho koordinátora/ky, ktorý/ktorá bude spadať pod jednu z vyššie uvedených […]

Read More