EnglishSlovak

NP TSP I (2016 – 2019)

01 aug
0

Tím IA runners beží pre vás

  Beh za zdravím, beh pred chorobami, beh pre, beh proti, beh detí, beh dospelých, beh cross, orientačný beh…beh zažíva v súčasnosti veľký boom. Jeho popularita naďalej narastá a našiel si fanúšikov […]

Read More
12 máj
0

Pracovná ponuka: Facilitátor procesu identifikácie vhodného modelu realizácie TSP

V rámci implementácie NP Terénna sociálna práca v obciach I (ďalej NP TSP I) IA MPSVR SR pripravuje realizáciu procesu identifikácie funkčného a efektívneho modelu realizácie terénnej sociálnej práce v podmienkach Slovenskej republiky po […]

Read More
11 máj
0

Pracovná ponuka: Hlavný evaluátor pre kontextovú evaluáciu TSP

V rámci implementácie NP Terénna sociálna práca v obciach I (ďalej NP TSP I) pripravuje IA MPSVR SR kontextovú evaluáciu terénnej sociálnej práce (ďalej ako TSP). IA MPSVR SR hľadá hlavného evaluátora, […]

Read More
11 máj
0

Pracovná ponuka: Hlavný evaluátor pre evaluáciu dopadu TSP

Pracovná ponuka: Hlavný evaluátor pre evaluáciu dopadu TSP V rámci implementácie NP Terénna sociálna práca v obciach I (ďalej NP TSP I) pripravuje IA MPSVR SR evaluáciu dopadu terénnej sociálnej práce (ďalej […]

Read More
28 apr
0

Výsledky posúdenia žiadostí o zmenu počtu zamestnancov  – terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov

Subjekty zapojené do národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I (kód ITMS 2014+: 312041A138) mali do  10. marca 2017 možnosť predložiť IA MPSVR SR žiadosť o zmenu počtu pozícií terénnych sociálnych pracovníkov […]

Read More
27 apr
0

Sme odsúdení k spolupráci

Branislav Oláh – Laureát Roma Spirit 2017 [1] v kategórii MÉDIÁ – za 17-ročnú novinársku, spisovateľskú a  blogerskú tvorbu, v ktorej prostredníctvom objektívnych a vyvážených informácií nekompromisne bojuje proti rasizmu, neznášanlivosti a xenofóbii. Pravidelne […]

Read More
27 apr
0

Povinná publicita k NP TSP I

2727Logo ESF Označenie priestorov NP TSP I

Read More
27 apr
0

Testovanie piatakov

„Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl sa uskutočnilo 22. novembra 2017 na 1 481 základných školách. Testy písalo spolu 45 080 piatakov, pričom testovania sa zúčastnilo 1 743 (3,9 […]

Read More
27 apr
0

Knihami môžu byť aj ľudia

Živá knižnica je  inovatívna metóda, prostredníctvom ktorej majú ľudia príležitosť vypočuť si autentický životný príbeh človeka. Najčastejšie túto metódu na prezentáciu svojich životných skúseností využívajú ľudia, ktorí sa vo svojej […]

Read More
27 apr
0

Domy horeli ako zápalka 

Božena sa prechádza po marigontke. Je nová. Má v nej teplo a elektrinu. Tu v tejto jedinej miestnosti bude bývať aj so svojim chorým, dospelým synom, o ktorého sa stará. […]

Read More