EnglishSlovak

Aktuality IA - hlavné

22 sep
0

Zmena č.4 výzvy OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „IA MPSVR SR“) informuje žiadateľov o zmene č.4 výzvy OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01  Ide o zmeny: 1. Predĺženia oprávneného obdobia […]

Read More
20 sep
0

Okoč začína s výstavbou

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči – Opatovský Sokolec začal proces deinštitucionalizácie v roku 2014 a bol súčasťou pilotného projektu zameraného na proces deinštituionalizácie sociálnych služieb. Toto zariadenie sa zapojilo […]

Read More
27 aug
0

Oznámenie prijímateľom dopytovo orientovaných výziev OP ĽZ – Prioritná os č. 4 Sociálne začlenenie

Dovoľujeme si Vás informovať, že s účinnosťou odo dňa 01.09.2021 prechádzajú všetky doterajšie kompetencie Implementačnej agentúry Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom,  konkrétne v […]

Read More
27 aug
0

Dodatok č. 3 k Zmluve o vykonávaní časti úloh RO SO zo dňa 11.11.2015

IA MPSVR SR si dovoľuje informovať prijímateľov, že dňa 27.08.2021 bol v centrálnom registri zmlúv zverejnený dodatok č. 3 k zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom medzi Ministerstvom […]

Read More
09 aug
0

Hromadná zmena zmluvy o poskytnutí NFP pre dopytovo orientované projekty

Dovoľujeme si oznámiť prijímateľom, že Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pristupuje k hromadnej zmene zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku počas krízovej situácie platné pre všetkých prijímateľov s výnimkou štátnych […]

Read More
16 júl
0

Informačný deň pre sociálnych podnikateľov v Trnave

Pozývame Vás na Informačný deň pre podnikateľov v sociálnej ekonomike, ktorý sa uskutoční prezenčnou formou dňa 22.07.2021 od 10:00 – 12:00. Cieľom podujatia je novým záujemcom o podnikanie priblížiť postup založenia a […]

Read More
08 júl
0

Implementačná agentúra MPSVR SR s Úradom Banskobystrického samosprávneho kraja spájajú sily k podpore rozvoja sociálnej ekonomiky

Vo štvrtok 8. júla bolo za účasti ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milana Krajniaka podpismi spečatené Memorandum o spolupráci medzi  Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Rozvojovou […]

Read More
17 jún
0

Podateľňa IA MPSVR SR je od 18.06.2021 otvorená

IA MPSVR SR oznamuje že podateľňa na Nevädzovej 5 v Bratislave je odo dňa 18.06.2021 otvorená pre verejnosť. Úradné hodiny (Nevädzova 5, 821 01 Bratislava): v pracovné dni od 7:00 […]

Read More
07 jún
0

Odborné semináre pre poskytovateľov sociálnych služieb

V mesiaci jún 2021 sme pre Vás pripravili ďalšie termíny odborných seminárov pre poskytovateľov soc. služieb v rámci Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR národného projektu Kvalita […]

Read More
07 jún
0

Letné online semináre NP TOS

Národný projekt Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby NP TOS Vás pozýva na ďalšiu sériu informačných seminárov online formou na rôzne zaujímavé témy v oblasti poskytovania opatrovateľskej služby terénnou formou. […]

Read More