EnglishSlovak

Aktuality IA - hlavné

18 okt
0

Informačný seminár k výzvam OP ĽZ DOP 2017/4.1.1/01 a OP ĽZ 2017/3.2.1/01 v Banskej Bystrici

      IMPLEMENTAČNÁ AGENTÚRA MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR    v spolupráci s  Informačno-poradenským centrom pre EŠIF Banskobystrický kraj si Vás dovoľujú pozvať na INFORMAČNÝ SEMINÁR PRE POTENCIÁLNYCH […]

Read More
11 okt
0

Spôsob komunikácie a kontaktné údaje Implementačnej agentúry MPSVR SR ako Poskytovateľa

  Bližšie informácie týkajúce sa vyhlásených výziev a prípravy ŽoNFP môžete získať na webovom sídle Implementačnej agentúry MPSVR SR , kde sú zverejnené aj všetky relevantné dokumenty vzťahujúce sa k výzve (kategória Dopytové […]

Read More
09 okt
0

Informácia o vyhlásení výzvy OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/01

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej aj „IA MPSVR SR“) vyhlasuje výzvu s názvom „Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života“. Výzva je vyhlásená od 09.10.2017 do 15.06.2018 […]

Read More
09 okt
0

Informácia o vyhlásení výzvy OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/02

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej aj „IA MPSVR SR“) vyhlasuje výzvu s názvom „Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života“. Výzva je vyhlásená od 09.10.2017 do 15.06.2018 […]

Read More
09 okt
0

Informácia o vyhlásení výzvy OP ĽZ DOP 2017/4.1.1/01

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej aj „IA MPSVR SR“) vyhlasuje výzvu s názvom „Zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou […]

Read More
30 aug
0

Informácia o zrušení výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s názvom „Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie“ s kódom OP ĽZ DOP 2016/4.1.2/01

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej aj „IA MPSVR SR“) si dovoľuje informovať, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej aj „MPSVR SR“) ako […]

Read More
21 aug
0

Usmernenie pre žiadateľov

Odporúčame žiadateľom, aby sa pred kontaktovaním poskytovateľa nenávratného finančného príspevku oboznámili s nasledovnými dokumentmi, ktoré umožnia žiadateľovi a potenciálnemu prijímateľovi pochopiť ciele výzvy a priority programových dokumentov:  – predmetná výzva […]

Read More
10 júl
0

Informačný seminár k výzve OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/01

    IMPLEMENTAČNÁ AGENTÚRA MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR  si Vás dovoľuje pozvať na INFORMAČNÝ SEMINÁR PRE POTENCIÁLNYCH ŽIADATEĽOV v Bratislave k výzve: OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/01 – […]

Read More
06 júl
0

Informačný seminár k výzvam OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/01 a OP ĽZ 2017/2.1.1/01

    IMPLEMENTAČNÁ AGENTÚRA MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF Banskobystrického samosprávneho kraja si Vás dovoľujú pozvať na INFORMAČNÝ SEMINÁR PRE POTENCIÁLNYCH ŽIADATEĽOV v […]

Read More
06 júl
0

Správa z Informačného seminára k výzve OP ĽZ DOP 2016/4.1.2/01

  Implementačná agentúra MPSVR SR organizovala ďalšie informačné semináre pre potenciálnych žiadateľov v rámci operačného programu Ľudské zdroje, kde zástupcovia Implementačnej agentúry absolvovali ďalšie stretnutia s potenciálnymi žiadateľmi o nenávratný […]

Read More