EnglishSlovak

Aktuality IA - hlavné

06 júl
0

Správa z Informačného seminára k výzve OP ĽZ DOP 2016/4.1.2/01

  Implementačná agentúra MPSVR SR organizovala ďalšie informačné semináre pre potenciálnych žiadateľov v rámci operačného programu Ľudské zdroje, kde zástupcovia Implementačnej agentúry absolvovali ďalšie stretnutia s potenciálnymi žiadateľmi o nenávratný […]

Read More
26 jún
0

Informácia o sťahovaní

Dovoľujeme si Vás informovať, že v dňoch 26. 06. – 09. 07. 2017 bude prebiehať sťahovanie Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR do nových priestorov. Sídlo IA MPSVR SR […]

Read More
07 jún
0

Informačný seminár k výzve OP ĽZ DOP 2016/4.1.2/01 v Bratislave

Dňa 13. júna 2017 sa bude v Bratislave konať informačný seminár pre žiadateľov k výzve OP ĽZ DOP 2016/4.1.2/01 Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie. Prihlasovanie na […]

Read More
06 jún
0

Informačný seminár k výzve OP ĽZ DOP 2016/4.1.2/01

  Implementačná agentúra MPSVR SR si Vás dovoľuje pozvať na informačný seminár pre žiadateľov k výzve: – OP ĽZ DOP 2016/4.1.2/01 – Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie […]

Read More
19 máj
0

Disponibilná voľná alokácia vyhlásených výziev IA MPSVR SR pre OP ĽZ

IA MPSVR SR oznamuje, že v rámci jednotlivých výziev Operačného programu Ľudské zdroje 2014 – 2020 bude priebežne aktualizovať voľnú časť indikatívnej alokácie na jednotlivé výzvy v závislosti od predložených […]

Read More
28 apr
0

Informácia o vyhlásení výzvy OP ĽZ DOP 2016/4.1.2/01

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej aj „IA MPSVR SR“) vyhlasuje výzvu s názvom „Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie“. Výzva je vyhlásená […]

Read More
28 apr
0

Duplicate of Informácia o vyhlásení výzvy OP ĽZ DOP 2016/4.1.2/01

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej aj „IA MPSVR SR“) vyhlasuje výzvu s názvom „Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie“. Výzva je vyhlásená […]

Read More
20 apr
0

Predbežný prieskum o účasti na informačnom seminári k vyhláseným výzvam

  Implementačná agentúra MPSVR SR si Vás dovoľuje osloviť s predbežným prieskumom záujmu o účasť na informačnom seminári pre potenciálnych žiadateľov k nasledovným vyhláseným výzvam:    – OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01 – Podpora […]

Read More
15 mar
0

Informácia o zmene vo výzvach na predkladanie žiadostí o NFP

Dovoľujeme si informovať žiadateľov, že v nadväznosti na zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov došlo k zmene vo výzvach: […]

Read More
01 mar
0

Informačný seminár pre žiadateľov v priestoroch IA MPSVR SR

  Dňa 16. februára 2017 usporiadala Implementačná agentúra MPSVR SR v poradí štvrtý informačný seminár pre žiadateľov v rámci Operačného proagramu Ľudské zdroje. Obsah seminára bol zameraný na výklad výzvy […]

Read More