EnglishSlovak

Aktuality IA - hlavné

01 jan
0

Informácia o disponibilných finančných prostriedkoch v rámci výziev

Informácia o disponibilných finančných prostriedkoch v rámci výzvy OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02  V rámci I. kola výzvy FSR odporučil na schválenie 30 žiadostí o NFP v celkovej sume […]

Read More
01 jan
0

Informácia o procesoch schvaľovania žiadostí o NFP v rámci výziev OP ZaSI – FSR – 2012/2.2/01; OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02 a OP ZaSI – FSR – 2013/2.1/01

FSR informuje o stave schvaľovania žiadostí o NFP:   Výzva OP ZaSI – FSR – 2012/2.2/01:   III. kolo: bola ukončená kontrola formálnej správnosti žiadostí o NFP, ďalšie procesy schvaľovania […]

Read More
01 jan
0

Usmernenie pre prijímateľov ohľadne používania log

Vážení prijímatelia,   keďže v súčasnosti je stále platný Manuál pre informovanie a publicitu pre prijímateľov v rámci ESF (2007 – 2013) pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia z […]

Read More
01 jan
0

Správa o počte pracovných miest v rámci realizácie projektov terénnej sociálnej prace spolufinancovaných ESF

Fond sociálneho rozvoja zosumarizoval počty terénnych sociálnych pracovníkov a ich asistentov v rámci projektov/programov, zameraných na výkon terénnej sociálnej práce, ktoré zabezpečuje od roku 2004.   FSR sprostredkoval finančnú pomoc […]

Read More
01 jan
0

Aktualizácia č. 16 Usmernenia RO č. N3/2007

Usmernenie Riadiaceho orgánu č. N3/2007, aktualizácia č.16 k oprávnenosti výdavkov pre programové obdobie 2007-2013 nahrádza pôvodné znenie usmernenia.   Zmeny v aktualizácii č. 16:   doplnenie skupín výdavkov v prílohe 1 tohto […]

Read More
01 jan
0

Informácia o schvaľovaní žiadostí o NFP v rámci výziev OP ZaSI – FSR – 2012/2.2/01; OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02 a OP ZaSI – FSR – 2013/2.1/01

IA ZaSI informuje o stave schvaľovania žiadostí o NFP:   Výzva OP ZaSI – FSR – 2012/2.2/01:   III. kolo: bola ukončená kontrola formálnej správnosti žiadostí o NFP, od 1.4.2014 sa […]

Read More
01 jan
0

Veľtrh práce – Job Expo 2014, 29. – 30. apríl 2014, Nitra

V dňoch 29. apríla 2014 od 9.00 h do 18.00 h a 30. apríla 2014 od 9.00 h do 14.00 h v priestoroch výstaviska Agrokomplex v Nitre, sa uskutoční 4. […]

Read More
01 jan
0

Informácia o schvaľovaní žiadostí o NFP v rámci výziev OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02 a OP ZaSI – FSR – 2013/2.1/01

IA ZaSI informuje o stave schvaľovania žiadostí o NFP:   Výzva OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02:   V rámci I. a II. kola výzvy na predkladanie ŽoNFP OP ZaSI – […]

Read More