EnglishSlovak

Aktuality IA - hlavné

01 jan
0

Informácia o korešpondenčnej adrese po presťahovaní FSR

Fond sociálneho rozvoja sa k 23. 8. 2013 presťahoval do nových priestorov na adresu Špitálska 27, Bratislava (budova oproti MPSVR). Adresa učrená na písomný styk sa ale zatiaľ nezmenila a ostáva […]

Read More
01 jan
0

Slávnostné vyhlásenie výsledkov 14. ročníka súťaže Národná cena SR za kvalitu

Dňa 11. novembra 2013, počas Európskeho týždňa kvality sa uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov 14. ročníka súťaže Národná cena SR za kvalitu v Historickej budove Národnej rady SR. Za Fond sociálneho […]

Read More
01 jan
0

Povinnosť prijímateľov zadávať číslo účtu vo formáte IBAN

Vzhľadom na prijatie Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 260/2012 je zavedená povinnosť najneskôr od 1.2.2014 uvádzať v komunikácii s poskytovateľom platobných služieb číslo účtu vo formáte IBAN.    Z […]

Read More
01 jan
0

10. MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA O KVALITE

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako koordinátor štátnej politiky kvality dňa 3. decembra 2013 zorganizoval 10. ročník medzinárodnej konferencie o kvalite: Manažérstvo kvality vo verejnej správe, FÓRUM KVALITY […]

Read More
01 jan
0

Oznam -celoagentúrne školenie zamestnancov IA MPSVR SR

  Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej aj „IA MPSVR SR“) organizuje pre zamestnancov v dňoch 3. – 4. 5. 2017  celoagentúrne školenie. V týchto dňoch budeme telefonicky nedostupní, […]

Read More
01 jan
0

Nová Príručka pre prijímateľa NFP

V nadväznosti na zmeny v riadiacej dokumentácii FSR vydal Príručku pre prijímateľa NFP s účinnosťou od 1.2.2014.   Aktualizované časti textu sú farebne odlíšené.    Hlavné zmeny textu a príloh […]

Read More