EnglishSlovak

Aktuality IA - hlavné

11 jan
0

Informácia o zmene termínu 4. hodnotiaceho kola výzvy OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02

Dovoľujeme si informovať žiadateľov  o zmene termínu 4. hodnotiaceho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 „Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím“ (ďalej len „výzva“). Z dôvodu optimalizácie […]

Read More
07 jan
0

Informácia o zmene termínu 1. hodnotiaceho kola výzvy OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01

Dovoľujeme si informovať žiadateľov  o zmene termínu 1. hodnotiaceho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01  „Podpora pracovných miest“ (ďalej len „výzva“). Z dôvodu optimalizácie časového priestoru na predkladanie žiadosti o NFP […]

Read More
03 dec
0

Informačné semináre k národnému projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov v Banskej Bystrici, Trenčíne, Prešove, Košiciach, Žiline a v Trnave

Pozývame Vás na Informačné semináre, ktorých cieľom je predstaviť aktivity národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – podpora transformačných tímov (ďalej aj „NP DI PTT“) zameraného najmä na zariadenia sociálnych […]

Read More
26 nov
0

Informácie o disponibilnej výške alokácie za zdroj EÚ po vyhodnotení 1. kola výzvy Podpora opatrovateľskej služby – OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01

IA MPSVR SR informuje o aktuálnej disponibilnej výške alokácie za zdroj EÚ výzvy Podpora opatrovateľskej služby – OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01:   Samosprávny kraj Alokácia kraj za zdroj EÚ Disponibilná alokácia […]

Read More
23 nov
0

Zmena termínu Informačného seminára k výzve OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 Podpora pracovných miest v Trnave

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR si Vás dovoľuje informovať o zmene termínu plánovaného Informačného seminára k vyhlásenej výzve OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 na Podporu pracovných miest 29.11.2018 v Trnave. […]

Read More
14 nov
0

Informácia o stanovení ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR si Vás dovoľuje upozorniť na stanovenie ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s názvom „Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II“, a to v časti […]

Read More
09 nov
0

Informačné semináre k národnému projektu Deinštitucionalizácia sociálnych zariadení – Podpora transformačných tímov v Nitre a Bratislave

Pozývame Vás na Informačné semináre, ktorých cieľom je predstaviť aktivity národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – podpora transformačných tímov (ďalej aj „NP DI PTT“) zameraného najmä na zariadenia sociálnych […]

Read More
08 nov
0

Oznámenie o ukončení rozpočtového roka 2018

V nadväznosti na metodické usmernenie MF SR č. 2/2009 – „Usmernenie k postupu financovania projektov štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo v súvislosti s ukončením rozpočtového roka“ (aktualizácia č.3.1) účinné od […]

Read More
05 nov
0

Informačné semináre k výzve OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 Podpora pracovných miest

        IMPLEMENTAČNÁ AGENTÚRA MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR  si Vás dovoľuje pozvať na   INFORMAČNÝ SEMINÁR (IS) PRE POTENCIÁLNYCH ŽIADATEĽOV k výzve OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 Podpora pracovných […]

Read More
25 okt
0

Upozornenie ku výzve „Podpora opatrovateľskej služby“, OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01

Centrálny koordinačný orgán udelil Implementačnej agentúre MPSVR SR výnimku zo Systému riadenia EŠIF, v rámci 1. kola výzvy „Podpora opatrovateľskej služby“, kód OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01, uzavretého dňa 31.08.2018. Na základe […]

Read More