EnglishSlovak

Aktuality IA - hlavné

23 okt
0

Zmena otváracích hodín podateľne IMPLEA 26.10.2023 a 27.10.2023

Podateľňa IMPLEA bude 26.10.2023 otvorená do 12:00 hod. a 27.10.2023 bude zatvorená.

Read More
16 okt
0

Prijímatelia sociálnych služieb DSS pre deti a dospelých v Okoči – Opatovský Sokolec si prevzali kľúče od nových bezbariérových domov

10. októbra 2023 boli za účasti zástupcov Trnavského samosprávneho kraja ako zriaďovateľa, obce Okoč, zhotoviteľov stavby ale aj v prítomnosti samotných prijímateľov sociálnych služieb slávnostne odovzdané priestory dvoch domov, v ktorých budú žiť prijímatelia ich zariadenia oveľa kvalitnejší, slobodnejší a hodnotnejší život.

Read More
09 okt
0

Záznam zo záverečnej konferencie NP ISE a odpovede na niektoré otázky

Ponúkame Vám záznam zo záverečnej konferencie Sociálne podnikanie a sociálna ekonomika na Slovensku.

Zároveň prinášame aj odpovede na niektoré otázky, ktoré neboli zodpovedané počas jej priebehu.

Read More
05 okt
0

Tematický workshop – Prijímatelia s poruchou autistického spektra – Prešov

Pozývame vás na tematický workshop „Prijímatelia s poruchou autistického spektra“, ktorý sa uskutoční v stredu 15.11.2023 prezenčne v hoteli Carpe Diem v Prešove.

Read More
05 okt
0

Tematický workshop – Prijímatelia s poruchou autistického spektra – Banská Bystrica

Pozývame vás na tematický workshop „Prijímatelia s poruchou autistického spektra“, ktorý sa uskutoční v stredu 08.11.2023 prezenčne v hoteli Arcade v Banskej Bystrici.

Read More
04 okt
0

Informácia o predlžení aktivít a pokračovaní projektu NP ISE

Aktivity projektu sú predĺžené do 31. decembra 2023.

Read More
28 sep
0

Oznámenie o zverejnení aktualizovaných verzií dokumentov k Žiadosti o platbu

Oznamujeme užívateľom, že zverejňujeme aktualizované verzie dokumentov k Žiadosti o platbu.

Read More
28 sep
0

Pomáhame sociálne podnikať. Čo sa nám podarilo?

Na konferencii sa bilancovalo 5-ročné pôsobenie národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky.

Read More
27 sep
0

Záznam z online seminára národného projektu Spolu pre komunity

Prinášame Vám záznam z informačného seminára na tému Špecifiká a podmienky oprávnenosti výdavkov, ktorý Implea zorganizovala v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci nového národného projektu Terénna sociálna práca a komunitné centrá.

Read More
14 sep
0

Pozvánka na online seminár národného projektu Spolu pre komunity

Pozývame Vás na informačný seminár, ktorý organizuje Implementačná agentúra MPSVR SR v rámci nového národného projektu Terénna sociálna práca a komunitné centrá.

Read More