EnglishSlovak

Aktuality IA - hlavné

30 apr
0

Informácia o aktualizácii termínu uzavretia 4. kola výzvy a zároveň o uzavretí výzvy – OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02

  Implementačná agentúra MPSVR SR si v súvislosti s výzvou OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/01 „Vzdelávanie zástupcov reprezentatívnych organizácií osôb so zdravotným postihnutím v oblasti uplatňovania práv osôb so zdravotným postihnutím“ (ďalej len […]

Read More
23 apr
0

Informácia o aktualizácii termínu uzavretia 1. kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01

  Implementačná agentúra MPSVR SR si Vás dovoľuje informovať o aktualizácii termínu uzavretia 1. kola výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 „Poradenstvo a osveta v oblasti […]

Read More
10 apr
0

Zmena č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01

  Dovoľujeme si informovať žiadateľov o zmene výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01 s názvom Rozvoj sektorových zručností (ďalej len „výzva“), ktorá je […]

Read More
06 apr
0

Výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP

  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako Riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje má vyhlásenú výzvu na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP.  […]

Read More
06 apr
0

Usmernenie pre prijímateľov k vypĺňaniu formuláru „Podrobný harmonogram realizácie aktivít projektu“

V súvislosti s povinnosťou prijímateľa predkladať poskytovateľovi v stanovených intervaloch formulár „Podrobný harmonogram realizácie aktivít projektu“ (Príloha č. 1b Príručky pre prijímateľa NFP), je prijímateľ povinný vypĺňať predmetný formulár v súlade s  pomôckou k vypĺňaniu, […]

Read More
05 apr
0

Zmena č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02

Dovoľujeme si informovať žiadateľov o zmene výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 (ďalej len „výzva“), ktorá je podrobne opísaná v nižšie uvedenom dokumente „Zmena […]

Read More
23 mar
0

Zmena č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03

  Dovoľujeme si informovať žiadateľov o zmene výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03 (ďalej len „výzva“), ktorá je podrobne opísaná v nižšie […]

Read More
23 mar
0

Zmena č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02

  Dovoľujeme si informovať žiadateľov o zmene výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02 (ďalej len „výzva“), ktorá je podrobne opísaná v […]

Read More
23 mar
0

Zmena č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01

  Dovoľujeme si informovať žiadateľov o zmene výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01 (ďalej len „výzva“), ktorá je podrobne opísaná v […]

Read More
23 mar
0

Zmena č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/01

  Dovoľujeme si informovať žiadateľov o zmene výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/01 (ďalej len „výzva“), ktorá je podrobne opísaná v […]

Read More