EnglishSlovak

Aktuality IA - hlavné

23 mar
0

Zmena č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01

  Dovoľujeme si informovať žiadateľov o zmene výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01 (ďalej len „výzva“), ktorá je podrobne opísaná v […]

Read More
23 mar
0

Zmena č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/01

  Dovoľujeme si informovať žiadateľov o zmene výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/01 (ďalej len „výzva“), ktorá je podrobne opísaná v […]

Read More
15 mar
0

Informácia o aktualizácii termínu uzavretia 1. kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01

Implementačná agentúra MPSVR SR si Vás dovoľuje informovať o aktualizácii termínu uzavretia 1. kola výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01 Rozvoj […]

Read More
09 mar
0

Dňa 20. marca 2018 sa bude konať informačný seminár k výzve OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 v Bratislave

        IMPLEMENTAČNÁ AGENTÚRA MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR   si Vás dovoľuje pozvať na INFORMAČNÝ SEMINÁR PRE POTENCIÁLNYCH ŽIADATEĽOV v Bratislave k výzve:   OP ĽZ DOP […]

Read More
06 mar
0

Dňa 04. apríla 2018 sa bude konať informačný seminár k výzve OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 v Košiciach

        IMPLEMENTAČNÁ AGENTÚRA MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR   v spolupráci s  Informačno-poradenským centrom Košického samosprávneho kraja pre EŠIF si Vás dovoľujú pozvať na INFORMAČNÝ SEMINÁR […]

Read More
06 mar
0

Dňa 05. apríla 2018 sa bude konať informačný seminár k výzve OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 v Banskej Bystrici

        IMPLEMENTAČNÁ AGENTÚRA MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR    v spolupráci s  Informačno-poradenským centrom pre EŠIF Banskobystrický kraj si Vás dovoľujú pozvať na INFORMAČNÝ SEMINÁR PRE […]

Read More
05 mar
0

Informácia k predkladaniu ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02

Implementačná agentúra MPSVR SR si Vás dovoľuje informovať, že v rámci výzvy Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím s kódom OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02, je pri tvorbe žiadosti […]

Read More
02 mar
0

Dňa 18. apríla 2018 sa bude konať informačný seminár PRE PRIJÍMATEĽOV NFP a ÚSPEŠNÝCH ŽIADATEĽOV v Bratislave

        IMPLEMENTAČNÁ AGENTÚRA MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR  si Vás dovoľuje pozvať  na   INFORMAČNÝ SEMINÁR PRE PRIJÍMATEĽOV NFP a ÚSPEŠNÝCH ŽIADATEĽOV     TERMÍN A MIESTO […]

Read More
26 feb
0

Informácia o vyhlásení výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej aj „IA MPSVR SR“) vyhlasuje výzvu s názvom „Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II“. Výzva je […]

Read More
01 feb
0

Informácia o stanovení ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01

  Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR si Vás dovoľuje informovať o stanovení ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s názvom  „Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej […]

Read More