EnglishSlovak

Aktuality IA - hlavné

22 máj
0

Od 25.5.2020 sú návštevy povolené

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „IA MPSVR SR“) oznamuje, že od dňa 25.5.2020 (vrátane) sa ruší zákaz návštev v priestoroch IA MPSVR SR […]

Read More
03 apr
0

Všeobecná informácia k mimoriadnej situácií z dôvodu šíriaceho sa ochorenia COVID-19

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako poskytovateľ nenávratného finančného príspevku (ďalej len „IA MPSVR SR“) musí dbať na zachovanie a poskytnutie rovnakých podmienok pre všetkých prijímateľov, ale zohľadňovať […]

Read More
30 mar
0

Informácia o záväznom postupe pre poskytovateľov sociálnych služieb v súvislosti so šírením ochorenia CODIV -19 k 13.3.2020

Vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii vydali k 13.3.2020 Ministerstvo zdravotníctva SR a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR záväzný postup pre poskytovateľov sociálnych služieb v súvislosti s nebezpečenstvom sírenia […]

Read More
30 mar
0

Oznámenie o dočasnom pozastavení všetkých skupinových a hromadných podujatí organizovaných v rámci jednotlivých národných projektov

V súvislosti s nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie v Slovenskej republike oznamuje Implementačná agentúra Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky (IA MPSVR SR), že v rámci implementácie národných projektov realizovaných IA MPVR SR bolo […]

Read More
26 mar
0

Informácia pre žiadateľov a prijímateľov NFP v rámci dopytovo-orientovaných výziev v súvislosti s pandémiou COVID-19 (koronavírus)

Implementačná agentúra MPSVR SR ubezpečuje žiadateľov aj prijímateľov, že v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou z dôvodu šíriaceho sa ochorenia COVID-19 (koronavírus) a núdzovým stavom pre oblasť zdravotníctva, je cieľom IA MPSVR SR zabezpečenie […]

Read More
25 mar
0

Zmena č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01

IA MPSVR SR si dovoľuje informovať žiadateľov o zmene výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom  OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01  „Podpora pracovných miest“ (ďalej len „výzva“), […]

Read More
20 mar
0

Informácia o predpokladanom termíne vydania rozhodnutí o ŽoNFP predložených v rámci 7. hodnotiaceho kola výzvy „Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím“ (OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02)

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR informuje žiadateľov v rámci výzvy Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím, kód výzvy: OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02, že predpokladaný termín vydania rozhodnutí o ŽoNFP predložených […]

Read More
11 mar
0

Odporúčania pre poskytovateľov sociálnych služieb v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19

Vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii vydali Ministerstvo zdravotníctva SR a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR odporúčaný postup pre poskytovateľov sociálnych služieb v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej […]

Read More
11 mar
0

ZÁKAZ VŠETKÝCH NÁVŠTEV

Dnešným dňom (11.3.2020) sa do odvolania vyhlasuje zákaz všetkých návštev v budove IA MPSVR SR.  Je potrebné uprednostniť e-mailovú alebo telefonickú komunikáciu.   Žiadame o striktné dodržiavanie zákazu.

Read More
11 mar
0

UPOZORNENIE: Podateľňa IA MPSVR SR o do dňa 12.3.2020 do odvolania zatvorená

Podateľňa na Nevädzovej 5 v Bratislave je odo dňa 12.3.2020 do odvolania zatvorená. V prípade potreby doručenia písomností využite, prosím, iný spôsob doručovania (pošta, poštová preprava, elektronické doručenie). O otvorení […]

Read More