EnglishSlovak

Aktuality IA - hlavné

30 aug
0

Oznam o dlhodobo uvoľnenej pracovnej pozícii v Dobšinej

Mesto Dobšiná vyhlásilo výberové konanie na pozíciu Odborný garant komunitného centra. Ak máte záujem, prinášame vám viac informácií.

Read More
30 aug
0

Zmena otváracích hodín podateľne IA MPSVR SR dňa 31.8.2022

Implementačná agentúra ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR oznamuje, že podateľňa: Nevädzová 5, 821 01 Bratislava, bude v dňa 31.8.2022 otvorená v skrátenom prevádzkovom čase: do 12:00 hod. Ďakujeme […]

Read More
04 júl
0

Zmena otváracích hodín podateľne IA MPSVR SR dňa 4.7.2022

Implementačná agentúra ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR oznamuje, že podateľňa: Nevädzová 5, 821 01 Bratislava, bude v dňa 4.7.2022 otvorená v skrátenom prevádzkovom čase: do 13:00 hod. Ďakujeme […]

Read More
06 jún
0

Zverejnili sme Katalóg sociálnych podnikov na Slovensku!

Od mája 2018, kedy vstúpil do platnosti nový zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, získalo štatút registrovaného sociálneho podniku už viac ako 500 subjektov. Okrem oficiálneho registra na webe […]

Read More
12 máj
0

DODATOK č. 1 ku KOLEKTÍVNEJ ZMLUVE na rok 2022

DODATOK č. 1 ku KOLEKTÍVNEJ ZMLUVE na rok 2022 pre zamestnancov Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky   zmluvné strany     Implementačná agentúra Ministerstva práce, […]

Read More
14 apr
0

Zmena otváracích hodín podateľne IA MPSVR SR dňa 14.04.2022

Implementačná agentúra ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR oznamuje, že podateľňa: Nevädzová 5, 821 01 Bratislava, bude v dňa 14.04.2022 otvorená v skrátenom prevádzkovom čase:  od 8:00 do 13:00 […]

Read More
27 jan
0

Oznámenie prijímateľom dopytovo orientovaných výziev OP ĽZ – Prioritná os č. 2, č. 3 a č.7

Dovoľujeme si Vás informovať, že s účinnosťou odo dňa 01.02.2022, na základe Dohody o ukončení Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom prechádzajú všetky doterajšie kompetencie Implementačnej agentúry Ministerstva práce sociálnych vecí […]

Read More
27 jan
0

Dohoda o ukončení Zmluvy o vykonávaní častí úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom

IA MPSVR SR si dovoľuje informovať prijímateľov, že dňa 24.01.2022 bola v centrálnom registri zmlúv zverejnená Dohoda o ukončení Zmluvy o vykonávaní častí úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a […]

Read More
30 dec
0

Zmena otváracích hodín podateľne IA MPSVR SR 31.12.2021

Implementačná agentúra ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR oznamuje, že podateľňa: Nevädzová 5, 821 01 Bratislava, bude v dňa 31.12.2021 otvorená v skrátenom prevádzkovom čase:  od 9:00 do 12:00 […]

Read More
29 nov
0

Ukončenie rozpočtového roka 2021

V nadväznosti na metodické usmernenie MF SR č. 2/2009–U „Usmernenie k postupu financovania projektov štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo v súvislosti s ukončením rozpočtového roka“ (aktualizácia č.3.2) účinné od 05.11.2021, […]

Read More