EnglishSlovak

Aktuality IA - hlavné

01 dec
0

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa NFP sprostredkovateľského orgánu OP ĽZ pre prioritné osi č. 2, 3, 4

  Implementačná agentúra MPSVR SR si Vás dovoľuje informovať o aktualizácii PRÍRUČKY PRE PRIJÍMATEĽA NFP sprostredkovateľského orgánu OP ĽZ pre prioritné osi č. 2, 3, 4 vrátane príloh (ďalej len „Príručka […]

Read More
01 dec
0

Aktualizácia Usmernenia Riadiaceho orgánu č. 1/2015 Programové obdobie 2014-2020, verzia 3.0 k verejnému obstarávaniu

IA MPSVR SR si Vás dovoľuje informovať, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR s účinnosťou od 28.11.2017 aktualizovalo   Usmernenie Riadiaceho orgánu č. 1/2015 Programové obdobie, verzia 3.0 k verejnému […]

Read More
29 nov
0

Aktualizácia Príručky pre žiadateľa o NFP pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty

Implementačná agentúra MPSVR SR si Vás dovoľuje informovať, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje aktualizoval Príručku pre žiadateľa o nenávratný […]

Read More
22 nov
0

Informácia o zmene miesta konania informačného seminára v Banskej Bystrici

Informačný seminár pre žiadateľov k výzve OP ĽZ DOP 2017/4.1.1/01 a OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/01 sa bude dňa 23. 11. 2017 z technických dôvodov konať na Úrade Banskobystrického samosprávneho kraja […]

Read More
10 nov
0

Odborný workshop implementačnej agentúry zaujal na Výročnej konferencii operačného programu Ľudské zdroje

  Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravila pre účastníkov v rámci Výročnej konferencie operačného programu Ľudské zdroje, ktorá bola previazaná s oslavami 60. výročia založenia Európskeho sociálneho fondu, jeden […]

Read More
09 nov
0

Oznámenie o ukončení rozpočtového roka 2017

   V nadväznosti na metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 2/2009 – „Usmernenie k postupu financovania projektov štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo v súvislosti s […]

Read More
02 nov
0

Výročná konferencia OP Ľudské zdroje počas 60.výročia ESF

  Ministerstvo práce, sociálnych vecí  a rodiny SR, ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje, pripravuje Výročnú konferenciu operačného programu Ľudské zdroje, ktorá bude úzko previazaná  s oslavami 60. […]

Read More
30 okt
0

Informačný seminár k výzvam OP ĽZ DOP 2017/4.1.1/01, OP ĽZ 2017/3.2.1/01 a OP ĽZ 2017/3.2.1/02 v Bratislave

      IMPLEMENTAČNÁ AGENTÚRA MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR   si Vás dovoľuje pozvať na INFORMAČNÝ SEMINÁR PRE POTENCIÁLNYCH ŽIADATEĽOV v Bratislave v rámci výziev:   OP ĽZ DOP 2017/4.1.1/01 […]

Read More
27 okt
0

Informácia o zmene č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2017/2.1.1/01

Dovoľujeme si informovať žiadateľov o zmene výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OP ĽZ DOP 2017/2.1.1/01. Táto zmena je účinná k 27.10.2017 a má dopad na […]

Read More
26 okt
0

Implementačná agentúra podporila seniorov počas ich sviatku

  Október je mesiacom, ktorý patrí starším. V roku 1990 bol Valným zhromaždením Organizácie spojených národov vyhlásený za „Mesiac úcty k starším“. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR preto […]

Read More