EnglishSlovak

Aktuality IA - hlavné

18 okt
0

Regionálne centrá sociálnej ekonomiky na medzinárodnej konferencii „Poľnohospodárstvo ako aktér sociálnej inklúzie“

Implementačná agentúra MPSVR SR sa ako jeden z partnerov podujatia zúčastnila na medzinárodnej vedeckej konferencii o sociálnej ekonomike v poľnohospodárstve s názvom „Poľnohospodárstvo ako aktér sociálnej inklúzie“ (AGASI – Agriculture as an Actor of […]

Read More
18 okt
0

Mediálna prezentácia v RTVS – relácia CESTY ISTOTY

Implementačná agentúra MPSVR SR v spolupráci so slovenskou verejnoprávnou televíziou RTVS spúšťa dnešným dňom publicistický magazín pod názvom „Cesty istoty“   Výsledkom intenzívnej práce za posledné mesiace je set 20 dielov relácie […]

Read More
07 okt
0

Konferencia Sociálna ekonomika na Slovensku – súčasnosť a budúcnosť!

Dnes sme odštartovali 2 dňovú online konferenciu národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky, zameranú na aktuálny stav sociálnej ekonomiky a sociálnych podnikov. Súčasná podoba sociálneho podnikania aj príležitosti, ktoré ponúka do budúcnosti, […]

Read More
27 sep
0

Je založenie sociálneho podniku také jednoduché, ako to na prvý pohľad vyzerá?

Aj na túto otázku hľadala odpoveď redaktorka Jolana Čuláková v relácii Klub komunálnej politiky v Rádiu Regina Západ v stredu 22.9., keď si do štúdia pozvala členku predsedníctva Aliancie pre sociálnu ekonomiku na […]

Read More
22 sep
0

Zmena č.4 výzvy OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „IA MPSVR SR“) informuje žiadateľov o zmene č.4 výzvy OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01  Ide o zmeny: 1. Predĺženia oprávneného obdobia […]

Read More
20 sep
0

Okoč začína s výstavbou

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči – Opatovský Sokolec začal proces deinštitucionalizácie v roku 2014 a bol súčasťou pilotného projektu zameraného na proces deinštituionalizácie sociálnych služieb. Toto zariadenie sa zapojilo […]

Read More
27 aug
0

Oznámenie prijímateľom dopytovo orientovaných výziev OP ĽZ – Prioritná os č. 4 Sociálne začlenenie

Dovoľujeme si Vás informovať, že s účinnosťou odo dňa 01.09.2021 prechádzajú všetky doterajšie kompetencie Implementačnej agentúry Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom,  konkrétne v […]

Read More
27 aug
0

Dodatok č. 3 k Zmluve o vykonávaní časti úloh RO SO zo dňa 11.11.2015

IA MPSVR SR si dovoľuje informovať prijímateľov, že dňa 27.08.2021 bol v centrálnom registri zmlúv zverejnený dodatok č. 3 k zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom medzi Ministerstvom […]

Read More
09 aug
0

Hromadná zmena zmluvy o poskytnutí NFP pre dopytovo orientované projekty

Dovoľujeme si oznámiť prijímateľom, že Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pristupuje k hromadnej zmene zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku počas krízovej situácie platné pre všetkých prijímateľov s výnimkou štátnych […]

Read More
16 júl
0

Informačný deň pre sociálnych podnikateľov v Trnave

Pozývame Vás na Informačný deň pre podnikateľov v sociálnej ekonomike, ktorý sa uskutoční prezenčnou formou dňa 22.07.2021 od 10:00 – 12:00. Cieľom podujatia je novým záujemcom o podnikanie priblížiť postup založenia a […]

Read More