EnglishSlovak

Aktuality IA - hlavné

12 máj
0

DODATOK č. 1 ku KOLEKTÍVNEJ ZMLUVE na rok 2022

DODATOK č. 1 ku KOLEKTÍVNEJ ZMLUVE na rok 2022 pre zamestnancov Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky   zmluvné strany     Implementačná agentúra Ministerstva práce, […]

Read More
14 apr
0

Zmena otváracích hodín podateľne IA MPSVR SR dňa 14.04.2022

Implementačná agentúra ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR oznamuje, že podateľňa: Nevädzová 5, 821 01 Bratislava, bude v dňa 14.04.2022 otvorená v skrátenom prevádzkovom čase:  od 8:00 do 13:00 […]

Read More
27 jan
0

Oznámenie prijímateľom dopytovo orientovaných výziev OP ĽZ – Prioritná os č. 2, č. 3 a č.7

Dovoľujeme si Vás informovať, že s účinnosťou odo dňa 01.02.2022, na základe Dohody o ukončení Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom prechádzajú všetky doterajšie kompetencie Implementačnej agentúry Ministerstva práce sociálnych vecí […]

Read More
27 jan
0

Dohoda o ukončení Zmluvy o vykonávaní častí úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom

IA MPSVR SR si dovoľuje informovať prijímateľov, že dňa 24.01.2022 bola v centrálnom registri zmlúv zverejnená Dohoda o ukončení Zmluvy o vykonávaní častí úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a […]

Read More
30 dec
0

Zmena otváracích hodín podateľne IA MPSVR SR 31.12.2021

Implementačná agentúra ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR oznamuje, že podateľňa: Nevädzová 5, 821 01 Bratislava, bude v dňa 31.12.2021 otvorená v skrátenom prevádzkovom čase:  od 9:00 do 12:00 […]

Read More
29 nov
0

Ukončenie rozpočtového roka 2021

V nadväznosti na metodické usmernenie MF SR č. 2/2009–U „Usmernenie k postupu financovania projektov štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo v súvislosti s ukončením rozpočtového roka“ (aktualizácia č.3.2) účinné od 05.11.2021, […]

Read More
18 okt
0

Regionálne centrá sociálnej ekonomiky na medzinárodnej konferencii „Poľnohospodárstvo ako aktér sociálnej inklúzie“

Implementačná agentúra MPSVR SR sa ako jeden z partnerov podujatia zúčastnila na medzinárodnej vedeckej konferencii o sociálnej ekonomike v poľnohospodárstve s názvom „Poľnohospodárstvo ako aktér sociálnej inklúzie“ (AGASI – Agriculture as an Actor of […]

Read More
18 okt
0

Mediálna prezentácia v RTVS – relácia CESTY ISTOTY

Implementačná agentúra MPSVR SR v spolupráci so slovenskou verejnoprávnou televíziou RTVS spúšťa dnešným dňom publicistický magazín pod názvom „Cesty istoty“   Výsledkom intenzívnej práce za posledné mesiace je set 20 dielov relácie […]

Read More
07 okt
0

Konferencia Sociálna ekonomika na Slovensku – súčasnosť a budúcnosť!

Dnes sme odštartovali 2 dňovú online konferenciu národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky, zameranú na aktuálny stav sociálnej ekonomiky a sociálnych podnikov. Súčasná podoba sociálneho podnikania aj príležitosti, ktoré ponúka do budúcnosti, […]

Read More
27 sep
0

Je založenie sociálneho podniku také jednoduché, ako to na prvý pohľad vyzerá?

Aj na túto otázku hľadala odpoveď redaktorka Jolana Čuláková v relácii Klub komunálnej politiky v Rádiu Regina Západ v stredu 22.9., keď si do štúdia pozvala členku predsedníctva Aliancie pre sociálnu ekonomiku na […]

Read More