EnglishSlovak

Aktuality IA - hlavné

18 jún
0

Tím IA runners aj tento rok bežal pre vás

Tím IA runners, teda trinásti odvážlivci reprezentujúci  Implementačnú agentúru Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky prekonávali samých seba. Zapojili sa totiž do The Run 2019. Bežecký tím IA runners si […]

Read More
12 jún
0

Opäť bežíme pre vás, príďte nás podporiť

Aj vy si niekedy kladiete otázku Prečo mám bežať? Beh si môžete užívať pri východe či západe slnka. V lete, zime, daždi… Môžete sa naháňať s vetrom alebo krokomerom. Beh vám dovolí […]

Read More
11 jún
0

Informácia o aktualizácii Príručky pre žiadateľa NFP v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre dopytovo-orientované projekty a vyzvaní pre národné projekty

IA MPSVR informuje o tom, že dňa 10. 6. 2019 nadobudla účinnosť PRÍRUČKA PRE ŽIADATEĽA NFP v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre dopytovo-orientované projekty a vyzvaní pre národné projekty  (pre prioritné […]

Read More
20 máj
0

Informácia o predpokladanom termíne vydania rozhodnutí 1.hodnotiaceho kola vo výzve Podpora pracovných miest

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR informuje žiadateľov výzvy „Podpora pracovných miest“, kód výzvy OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01, že predpokladaný termín vydania rozhodnutí bude do 31.07.2019. Dôvodom nedodržania […]

Read More
03 apr
0

Informačné semináre pre prijímateľov

        IMPLEMENTAČNÁ AGENTÚRA MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR     pozýva prijímateľov na   INFORMAČNÉ SEMINÁRE PRE PRIJÍMATEĽOV  so zameraním na konkrétnu výzvu/výzvy (nižšie uvedené)   […]

Read More
02 apr
0

Oznam – celoagentúrne školenie zamestnancov IA MPSVR SR

Oznam – celoagentúrne školenie zamestnancov IA MPSVR SR Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (IA MPSVR SR) organizuje pre zamestnancov v dňoch 04. – 05. 04. 2019 celoagentúrne školenie. […]

Read More
02 apr
0

Informácia o plánovanom uzavretí výzvy OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01

Dovoľujeme si informovať žiadateľov  o plánovanom uzatvorení výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01  „Rozvoj sektorových zručností“ (ďalej len „výzva“). Predmetná výzva sa uzatvorí dňom uzatvorenia 5. kola výzvy. Z dôvodu optimalizácie časového […]

Read More
01 apr
0

Usmernenie CKO č. 6 Elektronická komunikácia v systéme ITMS2014+

Implementačná agentúra MPSVR SR si dovoľuje informovať všetkých používateľov verejnej časti ITMS2014+ o vydaní Usmernenia CKO č. 6 Elektronická komunikácia v systéme ITMS2014+, verzia 1, s účinnosťou od 28.03.2019.  Usmernenie upravuje […]

Read More
22 mar
0

Informácia o plánovanom uzavretí výzvy OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01

Dovoľujeme si informovať žiadateľov  o plánovanom uzatvorení výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01  „Podpora pracovných miest“ (ďalej len „výzva“). Predmetná výzva sa uzatvorí dňom uzatvorenia 2. kola výzvy. Z dôvodu optimalizácie časového […]

Read More
11 mar
0

Informácia o prekročení disponibilnej indikatívnej alokácie v rámci výzvy OP ĽZ DOP 2018/3.1.1./01 Podpora pracovných miest

IA MPSVR SR informuje o prekročení disponibilnej indikatívnej alokácie v rámci výzvy OP ĽZ DOP 2018/3.1.1./01 Podpora pracovných miest. Informácia o disponibilnej alokácii jednotlivých výziev je v pravidelných intervaloch aktualizovaná […]

Read More