EnglishSlovak

Aktuality IA - hlavné

01 jan
0

K výzvam OP ZaSI – FSR – 2011/2.1/01 a OP ZaSI – FSR – 2011/3.2/02 prebehli informačné semináre

Za účasti takmer sto potenciálnych žiadateľov sa v štyroch slovenských mestách v januári uskutočnili informačné semináre k  výzvam na predkladanie žiadostí o NFP OP ZaSI – FSR – 2011/2.1/01 a OP ZaSI – FSR – 2011/3.2/02. […]

Read More
01 jan
0

Nezávislá štúdia poslúži ako základ pre vypracovanie pravidiel zákazu konfliktu záujmov pre OP ZaSI

V rámci opatrení proti zneužívaniu prostriedkov z eurofondov si Riadiaci orgán Operačnom programe Zamestnanosť a sociálna inklúzia (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR) objednal nezávislú štúdiu o uplatňovaní zákazu konfliktu záujmov. Štúdiu vypracovala nezisková […]

Read More
01 jan
0

Vysvetľujúca informácia k povinnosti prijímateľa realizovať prevažnú časť aktivít projektu vo vlastnej réžii k výzvam OP ZaSI – FSR -2011/2.1/01 a OP ZaSI – FSR -2011/3.2/02

V špecifikách výziev je uvedená povinnosť realizovať prevažnú časť aktivít projektu vo vlastnej réžii. Určená je maximálna hranica, a to 50 % z celkových oprávnených výdavkov po odpočítaní výdavkov na krížové financovanie, ktoré je […]

Read More
01 jan
0

Obce, podnikatelia a mimovládne neziskové organizácie môžu získať pomoc pri tvorbe a rozširovaní podnikateľských plánov sociálnych podnikov

400 Bad Request 400 Bad Request Please visit status.squarespace.com for updates GjTXBccm/pQpzzk7R @ Thu, 10 Nov 2022 10:24:44 GMT SEC-43 Medzinárodná organizácia NESsT pozýva všetky slovenské mimovládne neziskové organizácie, podnikateľov […]

Read More
01 jan
0

Zmenili sa finančné limity v Usmernení RO č. N5/2008

Usmernenie riadiaceho orgánu č. N5/2008 k overovaniu zadávania zákaziek na realizáciu schválených aktivít tretím subjektom bolo aktualizované.     Aktualizácia č.5b, ktorá upravuje finančné limity v Usmernení RO č. N5/2008 v […]

Read More
01 jan
0

Generálny riaditeľ FSR: Máme za sebou rok náročných zmien

Vážené dámy, vážení páni,        Fond sociálneho rozvoja (FSR) zverejňuje po prvý raz Bilanciu činnosti za rok 2011, prostredníctvom ktorej chce verejnosť lepšie informovať o svojom pôsobení a dosiahnutých výsledkoch. […]

Read More