EnglishSlovak

Aktuality IA - hlavné

01 jan
0

Zmena podmienok poskytnutia pomoci vo výzve OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02 (termín uzavretia III. kola výzvy)

Fond sociálneho rozvoja oznamuje žiadateľom o nenávratný finančný príspevok (NFP) zmenu podmienok poskytnutia pomoci v rámci výzvy OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02.   V nadväznosti na zmenu Schémy pomoci de […]

Read More
01 jan
0

Aktualizácia č. 7 Usmernenia RO č. N5/2008

Riadiaci orgán pre OP ZaSI vydal aktualizáciu usmernenia č. N5/2008 k overovaniu zadávania zákaziek na realizáciu schválených aktivít tretím subjektom s účinnosťou od 1.7.2013. Aktualizácia č. 7 nahrádza aktualizáciu č. […]

Read More
01 jan
0

Presťahovali sme sa do nových priestorov

Fond sociálneho rozvoja sa k 23. 8. 2013 presťahoval do nových priestorov na adresu Špitálska 27, 814 55 Bratislava (budova oproti MPSVR).    Kontakty Úsek generálnej riaditeľky0917 991 251 Odbor […]

Read More
01 jan
0

Zmena podmienok poskytnutia pomoci vo výzve OP ZaSI – FSR – 2012/2.2/01 (termín uzavretia III. kola výzvy)

Fond sociálneho rozvoja oznamuje žiadateľom o nenávratný finančný príspevok (NFP) zmenu podmienok poskytnutia pomoci v rámci výzvy OP ZaSI – FSR – 2012/2.2/01.  V nadväznosti na zmenu Schémy pomoci de […]

Read More
01 jan
0

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa NFP

V nadväznosti na zmeny súvisiace s  aktualizáciu č.9 Usmernenia RO č. N5/2008 k overovaniu zadávania zákaziek na realizáciu schválených aktivít tretím subjektom a v súlade s Dodatkom č. 4 k […]

Read More
01 jan
0

Informačné semináre k výzve OP ZaSI – FSR – 2012/2.2/01

Fond sociálneho rozvoja pozýva všetkých, ktorí majú potenciálny záujem podať si žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy OP ZaSI – FSR – 2012/2.2/01, na informačné semináre, ktoré sa uskutočnia v septembri […]

Read More
01 jan
0

Súťaž Národná cena SR za kvalitu 2013 – ocenenie zlepšenia výkonnosti

Na základe súhlasu FSR s postupom do finále súťaže Národná cena SR za kvalitu 2013 sa v našich priestoroch uskutočnilo posúdenie na mieste tímom externých posudzovateľov: Mgr. Imrich Žigo (vedúci […]

Read More
01 jan
0

Informačné semináre k výzve OP ZaSI – FSR – 2012/ 2.2/ 01

  V dvoch slovenských mestách sa uskutočnili informačné semináre k výzve na predkladanie žiadostí o NFP OP ZaSI – FSR – 2012/2.2/01 (18.9.2013 Banská Bystrica a 19.9.2013 Košice).   Všetky […]

Read More
01 jan
0

Aktualizácia príloh Príručky pre prijímateľa NFP

FSR aktualizoval vybrané prílohy Príručky pre prijímateľa NFP s účinnosťou od 1.11.2013.     Aktualizácia sa týka nasledovných príloh:   A 5.1 Špecifiká výzvy na predkladanie žiadostí OP ZaSI – FSR […]

Read More
01 jan
0

Aktualizácia č. 8 Usmernenia RO č. N5/2008

Riadiaci orgán pre OP ZaSI vydal aktualizáciu usmernenia č. N5/2008 k overovaniu zadávania zákaziek na realizáciu schválených aktivít tretím subjektom s účinnosťou od 1.11.2013. Aktualizácia č. 8 nahrádza aktualizáciu č. 7.  

Read More