EnglishSlovak

Aktuality IA - hlavné

28 apr
0

Duplicate of Informácia o vyhlásení výzvy OP ĽZ DOP 2016/4.1.2/01

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej aj „IA MPSVR SR“) vyhlasuje výzvu s názvom „Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie“. Výzva je vyhlásená […]

Read More
20 apr
0

Predbežný prieskum o účasti na informačnom seminári k vyhláseným výzvam

  Implementačná agentúra MPSVR SR si Vás dovoľuje osloviť s predbežným prieskumom záujmu o účasť na informačnom seminári pre potenciálnych žiadateľov k nasledovným vyhláseným výzvam:    – OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01 – Podpora […]

Read More
15 mar
0

Informácia o zmene vo výzvach na predkladanie žiadostí o NFP

Dovoľujeme si informovať žiadateľov, že v nadväznosti na zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov došlo k zmene vo výzvach: […]

Read More
01 mar
0

Informačný seminár pre žiadateľov v priestoroch IA MPSVR SR

  Dňa 16. februára 2017 usporiadala Implementačná agentúra MPSVR SR v poradí štvrtý informačný seminár pre žiadateľov v rámci Operačného proagramu Ľudské zdroje. Obsah seminára bol zameraný na výklad výzvy […]

Read More
14 feb
0

Informačný seminár k výzve OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/01 sa bude konať v BRATISLAVE

    IMPLEMENTAČNÁ AGENTÚRA MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR si Vás dovoľuje pozvať  na   INFORMAČNÝ SEMINÁR PRE ŽIADATEĽOV k výzve:   OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/01 – Podpora vstupu vybraných […]

Read More
09 feb
0

Informačné semináre pre žiadateľov

  Začiatkom roka 2017 usporiadala Implementačná agentúra MPSVR SR informačné semináre pre žiadateľov, ktorí majú záujem zapojiť sa do výziev OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01, OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02, OP ĽZ […]

Read More
08 feb
0

Informačný seminár k výzve OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/01

  Dovoľujeme si Vás informovať, že z dôvodu nízkeho záujmu o účasť na informačnom seminári k výzve OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/01, rušíme pôvodne avizované termíny a miesto konania: – streda 15. […]

Read More
02 feb
0

Metodický výklad CKO č. 2

  Centrálny koordinačný orgán vydal dňa 01. 02. 2017 Metodický výklad CKO č. 2 k postupu pri výzvach a vyzvaniach v nadväznosti na zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení […]

Read More
13 jan
0

Informácia o vyhlásení výzvy OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej aj „IA MPSVR SR“) vyhlasuje výzvu s názvom „Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom […]

Read More
09 jan
0

Informácia o vyhlásení výzvy OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej aj „IA MPSVR SR“) vyhlasuje výzvu s názvom „Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v náhradnom rodinnom […]

Read More