EnglishSlovak

Aktuality IA - hlavné

19 aug
0

Zmena č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR si dovoľuje informovať žiadateľov o zmene výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01 (ďalej aj „výzva“), […]

Read More
14 aug
0

Informačné semináre pre prijímateľov prioritne zapojených do výzvy OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 Podpora pracovných miest

        IMPLEMENTAČNÁ AGENTÚRA MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR     pozýva prijímateľov na   INFORMAČNÉ SEMINÁRE PRE PRIJÍMATEĽOV, prioritne zapojených do výzvy  OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 Podpora […]

Read More
06 aug
0

Podporujeme terénnu opatrovateľskú službu aj v obciach do 1000 obyvateľov

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR spúšťa národný projekt pod názvom Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby – NP TOS, ktorý je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu, z Operačného […]

Read More
10 júl
0

Zmena č.3. výzvy na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR si Vás dovoľuje informovať žiadateľov o zmene výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OP ĽZ DOP […]

Read More
01 júl
0

Informácia o stanovení ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR si Vás dovoľuje upozorniť na stanovenie ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s názvom „Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím“, a to v […]

Read More
28 jún
0

Zapojte sa do otvorenej konzultácie

Zapojte sa do otvorenej konzultácie, ktorú vyhlásila Európska komisia. Ide o hodnotenie podpory na zvýšenie zamestnanosti mladých prostredníctvom iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí a Európskeho sociálneho fondu. Komisia by […]

Read More
25 jún
0

Zmena č. 3 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01

Dovoľujeme si informovať žiadateľov o zmene výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom  OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 „Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II“ (ďalej len […]

Read More
25 jún
0

Zmena č. 4 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02

Dovoľujeme si informovať žiadateľov o zmene výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom  OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 „Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným […]

Read More
25 jún
0

ZVEREJNIT Informácia o predpokladanom termíne vydania rozhodnutí v rámci 5.hodnotiaceho kola vo výzve Rozvoj sektorových zručností

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR informuje žiadateľov výzvy „Rozvoj sektorových zručností“, kód výzvy OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01, že predpokladaný termín vydania rozhodnutí bude do 22.10.2019. Dôvodom nedodržania termínu 70 pracovných […]

Read More
25 jún
0

Duplicate of ZVEREJNIT Informácia o predpokladanom termíne vydania rozhodnutí v rámci 5.hodnotiaceho kola vo výzve Rozvoj sektorových zručností

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR informuje žiadateľov výzvy „Rozvoj sektorových zručností“, kód výzvy OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01, že predpokladaný termín vydania rozhodnutí bude do 22.10.2019. Dôvodom nedodržania termínu 70 pracovných […]

Read More