EnglishSlovak

Aktuality IA - hlavné

26 mar
0

Informácia pre žiadateľov a prijímateľov NFP v rámci dopytovo-orientovaných výziev v súvislosti s pandémiou COVID-19 (koronavírus)

Implementačná agentúra MPSVR SR ubezpečuje žiadateľov aj prijímateľov, že v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou z dôvodu šíriaceho sa ochorenia COVID-19 (koronavírus) a núdzovým stavom pre oblasť zdravotníctva, je cieľom IA MPSVR SR zabezpečenie […]

Read More
25 mar
0

Zmena č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01

IA MPSVR SR si dovoľuje informovať žiadateľov o zmene výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom  OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01  „Podpora pracovných miest“ (ďalej len „výzva“), […]

Read More
20 mar
0

Informácia o predpokladanom termíne vydania rozhodnutí o ŽoNFP predložených v rámci 7. hodnotiaceho kola výzvy „Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím“ (OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02)

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR informuje žiadateľov v rámci výzvy Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím, kód výzvy: OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02, že predpokladaný termín vydania rozhodnutí o ŽoNFP predložených […]

Read More
11 mar
0

Odporúčania pre poskytovateľov sociálnych služieb v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19

Vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii vydali Ministerstvo zdravotníctva SR a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR odporúčaný postup pre poskytovateľov sociálnych služieb v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej […]

Read More
11 mar
0

ZÁKAZ VŠETKÝCH NÁVŠTEV

Dnešným dňom (11.3.2020) sa do odvolania vyhlasuje zákaz všetkých návštev v budove IA MPSVR SR.  Je potrebné uprednostniť e-mailovú alebo telefonickú komunikáciu.   Žiadame o striktné dodržiavanie zákazu.

Read More
11 mar
0

UPOZORNENIE: Podateľňa IA MPSVR SR o do dňa 12.3.2020 do odvolania zatvorená

Podateľňa na Nevädzovej 5 v Bratislave je odo dňa 12.3.2020 do odvolania zatvorená. V prípade potreby doručenia písomností využite, prosím, iný spôsob doručovania (pošta, poštová preprava, elektronické doručenie). O otvorení […]

Read More
10 mar
0

Informácia k zavedeniu telefonických konzultačných hodín medzi žiadateľom/prijímateľom a projektovým manažérom v rámci dopytovo-orientovaných projektov

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR informuje žiadateľov a prijímateľov, že došlo k zavedeniu telefonických konzultačných hodín medzi žiadateľom/prijímateľom a projektovým manažérov v rámci dopytovo-orientovaných projektov, a to nasledovne: – […]

Read More
28 feb
0

Informácia pre žiadateľov v rámci výzvy OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 „Podpora pracovných miest“ k navýšeniu disponibilnej alokácie

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „IA MPSVR SR“) informuje žiadateľov, ktorých žiadosti o nenávratný finančný príspevok sa z dôvodu nedostatku alokácie výzvy nachádzajú aktuálne v zásobníku projektov 2. […]

Read More
18 feb
0

Profesia days 2020 – pozvánka do stánku NP ISE

Začiatok marca sa už 11 rokov spája s „najobľúbenejším festivalom príležitostí pre každého“. Takýto prívlastok dostal odborný veľtrh práce, ktorý v priestoroch bratislavskej Incheby prepája na jednej strane zamestnávateľov, ktorí ponúkajú voľné […]

Read More
03 feb
0

Oznámenie o pretrvávaní prebiehajúcich skúmaní pri dopytovo-orientovaných projektoch

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (IA MPSVR SR) si dovoľuje oznámiť, že z dôvodu prebiehajúcich skúmaní v nadväznosti na systémový audit A924 a audit operácií A967 sú […]

Read More