EnglishSlovak

Aktuality IA - hlavné

10 mar
0

Informácia k zavedeniu telefonických konzultačných hodín medzi žiadateľom/prijímateľom a projektovým manažérom v rámci dopytovo-orientovaných projektov

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR informuje žiadateľov a prijímateľov, že došlo k zavedeniu telefonických konzultačných hodín medzi žiadateľom/prijímateľom a projektovým manažérov v rámci dopytovo-orientovaných projektov, a to nasledovne: – […]

Read More
28 feb
0

Informácia pre žiadateľov v rámci výzvy OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 „Podpora pracovných miest“ k navýšeniu disponibilnej alokácie

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „IA MPSVR SR“) informuje žiadateľov, ktorých žiadosti o nenávratný finančný príspevok sa z dôvodu nedostatku alokácie výzvy nachádzajú aktuálne v zásobníku projektov 2. […]

Read More
18 feb
0

Profesia days 2020 – pozvánka do stánku NP ISE

Začiatok marca sa už 11 rokov spája s „najobľúbenejším festivalom príležitostí pre každého“. Takýto prívlastok dostal odborný veľtrh práce, ktorý v priestoroch bratislavskej Incheby prepája na jednej strane zamestnávateľov, ktorí ponúkajú voľné […]

Read More
03 feb
0

Oznámenie o pretrvávaní prebiehajúcich skúmaní pri dopytovo-orientovaných projektoch

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (IA MPSVR SR) si dovoľuje oznámiť, že z dôvodu prebiehajúcich skúmaní v nadväznosti na systémový audit A924 a audit operácií A967 sú […]

Read More
13 jan
0

Ako správne implementovať projekt: Informačné semináre pre prijímateľov zapojených do výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 Podpora opatrovateľskej služby v Prešove a Banskej Bystrici

      IMPLEMENTAČNÁ AGENTÚRA MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR   v spolupráci s  Informačno-poradenským centrom pre EŠIF Prešov a Informačno-poradenským centrom pre EŠIF Banská Bystrica   pozývajú prijímateľov na […]

Read More
11 dec
0

Výsledky hodnotenia Žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

1.       Kolo Dátum zverejnenia oznámenia:  11.10.2019 Dátum uzávierky: 13.11.2019   Na celom území SR platí, že v rámci NP BOKKÚ môže byť podporených 100 Poskytovateľov, ktorí majú v zmysle § […]

Read More
06 dec
0

Informácia o aktualizácii Príručky pre prijímateľa NFP

IA MPSVR informuje o tom, že dňa 06.12. 2019 nadobudla platnosť a účinnosť aktualizovaná PRÍRUČKA PRE PRIJÍMATEĽA NFP sprostredkovateľského orgánu OP ĽZ  pre prioritné osi č. 2, 3, 4; verzia 8. Aktuálna verzia […]

Read More
06 dec
0

Úprava otváracích hodín podateľne

Podateľňa na Nevädzovej 5 v Bratislave bude v dňoch 23.12. a 31.12.2019 otvorená v skrátenom prevádzkovom čase:  od 7:00 do 12:00 hod. Ostatné dni sme Vám plne k dispozícií v klasickom čase od 7:00 […]

Read More
14 nov
0

Ako správne implementovať projekt: Informačný seminár pre prijímateľov zapojených do výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 Podpora opatrovateľskej služby

      IMPLEMENTAČNÁ AGENTÚRA MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR     pozýva prijímateľov na    Ako správne implementovať projekt: Informačný seminár pre prijímateľov zapojených do výzvy OP ĽZ […]

Read More
12 nov
0

Informačný seminár pre prijímateľov zapojených do výzvy OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01 Rozvoj sektorových zručností

        IMPLEMENTAČNÁ AGENTÚRA MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR     pozýva prijímateľov na   INFORMAČNÝ SEMINÁR PRE PRIJÍMATEĽOV  so zameraním na výzvu Rozvoj sektorových zručností (OP ĽZ […]

Read More