EnglishSlovak

Aktuality IA - hlavné

28 júl
0

Päť rokov sociálneho podnikania

Sociálne podniky na Slovensku už 5 rokov prispievajú k sociálnej inklúzii, podpore zamestnanosti a regionálnemu či miestnemu rozvoju. Ich činnosť nie je primárne orientovaná na tvorbu zisku, ale na napĺňanie rôznych spoločenských potrieb.

Read More
26 júl
0

Týka sa sociálna ekonomika aj poľnohospodárstva?

Zaujímavé myšlienky, skúseností a postrehy o tomto sektore sociálneho podnikania nájdete vo videu z rozhovoru na TA3.

Read More
19 júl
0

Oznámenie o zverejnení aktualizovaných verzií dokumentov k Žiadosti o platbu

Oznamujeme užívateľom, že zverejňujeme aktualizované verzie dokumentov k Žiadosti o platbu.

Read More
18 júl
0

Záznam z konferencie „OPATROVANIE DOMA“

Pozývame vás na online prenos konferencie národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby.

Read More
03 júl
0

Zmena otváracích hodín podateľne IMPLEA dňa 4.7.2023

V stredu 4.7.2023 bude podateľňa otvorená do 13:00 hod.

Read More
22 jún
0

Oznámenie o povinnej publicite pre užívateľov NP UKRAJINA

Oznamujeme užívateľom povinnosť uplatňovať pravidlá informovania a publicity v rámci národného projektu Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – samospráva.

Read More
21 jún
0

NP KSS na ceste k ľuďom a s ľuďmi

Prečítajte si o tom, ako sa snažíme kráčať aktivitami NP KSS so všetkými, ktorých sa kvalita sociálnych služieb týka.

Read More
20 jún
0

Tematický workshop – Ako pripraviť zamestnávateľov pre spoluprácu?

Pozývame vás na tematický workshop „Ako pripraviť zamestnávateľov pre spoluprácu?“, ktorý sa uskutoční v utorok 01.08.2023 – prezenčne v Hoteli Color v Bra

Read More
15 jún
0

Záverečná konferencia NP TSP II

Záverečná konferencia NP TSP II Vo utorok 6. júna 2023 sa v Hoteli Dixon v Banskej Bystrici pri príležitosti ukončenia realizácie národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (ďalej ako […]

Read More
15 jún
0

Rodinné podnikanie súčasťou zákona o sociálnej ekonomike

Novela zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch platná od začiatku tohto roka priniesla novinku. Zadefinovala rodinné podniky,

Read More