EnglishSlovak

Aktuality IA - hlavné

01 jan
0

V troch krajoch už pôsobia koordinátori terénnej sociálnej práce

S cieľom zlepšiť kvalitu a koordinovať výkon terénnej sociálnej práce a zefektívniť využitie prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu zaviedol Fond sociálneho rozvoja (FSR) od 1. novembra v troch slovenských krajoch pracovné pozície koordinátorov terénnej sociálnej […]

Read More
01 jan
0

Žiadosti o NFP k výzve OP ZaSI – FSR – 2010/2.1/02 je možné podávať do konca januára 2012

Žiadatelia o nenávratný finančný príspevok (NFP) na podporu výkonu terénnej sociálnej práce sa budú môcť uchádzať o podporu v štvrtom, poslednom kole výzvy OP ZaSI – FSR – 2010/2.1/02, ktoré […]

Read More
01 jan
0

FSR začal zverejňovať informácie o jednotlivých projektoch

Fond sociálneho rozvoja začal od 15. 11. 2011 zverejňovať databázu projektov realizovaných v rámci výziev Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.   V databáze Podporené projekty je možné prehľadávanie podľa […]

Read More
01 jan
0

Výberové konanie pre terénnych sociálnych pracovníkov a ich asistentov má nové pravidlá

Pravidlá pre výber kandidátov, ktorí budú v projektoch financovaných v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia (OP ZaSI) vykonávať terénnu sociálnu prácu, sa spresnili a spriehľadnili. Fond sociálneho rozvoja […]

Read More
01 jan
0

Dve nové výzvy FSR sú zamerané na mladých dospelých

Subjekty, ktoré sa zameriavajú na podporu pre mladých dospelých pred ich vstupom do života, môžu od 30.11.2011 podávať žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci dvoch nových výzviev vyhlásených Fondom […]

Read More
01 jan
0

Modifikovaná Príručka pre prijímateľa zjednodušuje vykazovanie výdavkov s nízkou hodnotou

Zjednodušenie vykazovania výdavkov s nízkou hodnotou počas projektov realizovaných v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia je najdôležitejšia zmena, ktorú prijímateľom prináša nová verzia Príručky pre prijímateľa. Fond sociálneho […]

Read More
01 jan
0

Príručka pre prijímateľa: Oprava

Ospravedlňujeme sa všetkým prijímateľom, že sme dňa 6. 12. 2011 zverejnili na našej internetovej stránke nesprávne prílohy k aktualizovanej verzii Príručky pre prijímateľa č. B 19 Sumarizačný hárok pre výdavky […]

Read More
01 jan
0

Partnerstvá sociálnej inklúzie na Slovensku sa združili

Činnosť Partnerstiev sociálnej inklúzie (PSI), ktoré vznikli vďaka projektom podporovaným prostredníctvom Fondu sociálneho rozvoja (FSR), vyústila do založenia ich celonárodnej organizácie. PSI z regiónov Brezno, Kežmarok/Stará Ľubovňa, Levice, Liptov, Lučenec, […]

Read More