EnglishSlovak

Aktuality IA - hlavné

01 jan
0

Neohlásené kontroly budú častejšie

Fond sociálneho rozvoja (FSR) bude častejšie využívať možnosť pristupovať počas realizácie projektov k neohláseným kontrolám. Neohlásené kontroly považuje FSR za účinný nástroj v boji proti zneužívaniu prostriedkov z Európskeho sociálneho […]

Read More
01 jan
0

Fond sociálneho rozvoja zabránil zneužitiu viac ako 360 000 EUR odhalením plagiátorských dokumentov

Financovanie vypracovania analýz, štúdií, metodík a ďalších dokumentov porušujúcich autorský zákon patrí medzi najčastejšie problémy, s ktorými sa Fond sociálneho rozvoja stretáva pri projektoch realizovaných v rámci Operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia (OP […]

Read More
01 jan
0

Usmernenie k verejnému obstarávaniu bolo aktualizované

Riadiaci orgán pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia aktualizoval usmernenie N5/2008. Aktualizácia č. 5 Usmernenia RO č. N5/2008 nadobudla účinnosť 1. 10. 2011. Touto aktualizáciou sa zároveň ruší platnosť […]

Read More
01 jan
0

Uvedie sa do prevádzky nová verzia ITMS

Centrálny koordinačný orgán (ministerstvo dopravy) bude v dňoch 16. 10. a 17. 10. 2011 uvádzať do prevádzky novú verziu Informačno technologického monitorovacieho systému (ITMS). Počas týchto dvoch dní bude systém […]

Read More
01 jan
0

Nezávislá odborná komisia vyberie partnerov FSR pre pripravovaný národný projekt

Päťčlenná nezávislá odborná komisia, ktorá má rozhodnúť, kto sa stane partnerom Fondu sociálneho rozvoja (FSR) pri tvorbe a realizácii národného projektu Štandardizácia služieb a rozširovanie siete komunitných centier pre marginalizované rómske […]

Read More
01 jan
0

Font test

Hlavicka      Päťčlenná nezávislá odborná komisia, ktorá má rozhodnúť, kto sa stane partnerom Fondu sociálneho rozvoja (FSR) pri tvorbe a realizácii národného projektu Štandardizácia služieb a rozširovanie siete komunitných […]

Read More
01 jan
0

Del Kham – projekt a výstava

  Realizátori projektu vzdelávania v rómskych osadách v regióne Sekčov – Topľa s názvom Sunshine/Del Kham predstavili včera v Bratislave novinárom výstavu fotografií  Barbary Gindlovej a dokument Terezy Nvotovej, ktoré vznikli počas projektu.   […]

Read More
01 jan
0

Nezávislá odborná komisia odporučila FSR troch partnerov pre pripravovaný národný projekt

Päťčlenná nezávislá odborná komisia sa dňa 19. októbra  prvýkrát stretla za účasti pozorovateľa zo Združenia miest a obcí (ZMOS) a zástupcov FSR , aby zhodnotila dvanásť návrhov partnerstiev pre Fond sociálneho rozvoja […]

Read More
01 jan
0

Terénni sociálni pracovníci málo využívajú zjednodušenú formu vykazovania činnosti

Doterajšia prax Fondu sociálneho rozvoja (FSR) ukázala, že prijímatelia nenávratného finančného príspevku len málo využívajú zjednodušenú formu vykazovania práce na projekte pre osoby, ktoré sú zamestnané u prijímateľa a ktoré […]

Read More
01 jan
0

V troch krajoch už pôsobia koordinátori terénnej sociálnej práce

S cieľom zlepšiť kvalitu a koordinovať výkon terénnej sociálnej práce a zefektívniť využitie prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu zaviedol Fond sociálneho rozvoja (FSR) od 1. novembra v troch slovenských krajoch pracovné pozície koordinátorov terénnej sociálnej […]

Read More