EnglishSlovak

Aktuality IA - hlavné

29 okt
0

Informácia o plánovanom uzavretí výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01

Dovoľujeme si informovať žiadateľov o plánovanom uzatvorení výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 „Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II“ (ďalej len „výzva“). Predmetná výzva sa uzatvorí dňom uzatvorenia 6. kola výzvy, […]

Read More
28 okt
0

Informácia pre žiadateľov v rámci výzvy OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 „Podpora pracovných miest“ k disponibilnej alokácii určenej na výzvu

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR informuje žiadateľov v rámci výzvy „Podpora pracovných miest“, kód výzvy OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01, že v rámci schvaľovacieho procesu žiadostí o NFP z 2. kola predmetnej výzvy došlo k prekročeniu […]

Read More
11 okt
0

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce

OZNÁMENIE  o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce

Read More
11 okt
0

Oznámenie o možnosti predkladania Žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje o možnosti predkladania Žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni.

Read More
01 okt
0

Informačné semináre k národnému projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby

Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR organizuje nformačné semináre k národnému projektu pod názvom Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby (ďalej aj „NP TOS“), realizovaného v rámci operačného […]

Read More
01 okt
0

Odborná konferencia na tému Spoločensky zodpovedné verejné obstarávanie

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvom práce a sociálních věcí ČR, Úradom pre verejné obstarávanie a  Trenčianskym samosprávnym krajom organizujú […]

Read More
30 sep
0

Informácia o predpokladanom termíne vydania rozhodnutí o ŽoNFP predložených v rámci 2. hodnotiaceho kola výzvy „Podpora pracovných miest“

Informácia o predpokladanom termíne vydania rozhodnutí o ŽoNFP predložených v rámci 2. hodnotiaceho kola výzvy „Podpora pracovných miest“ Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR informuje žiadateľov v rámci výzvy „Podpora […]

Read More
27 sep
0

Informácia o zmene termínu 6. hodnotiaceho kola výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR si dovoľuje informovať žiadateľov  o zmene termínu 6. hodnotiaceho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 „Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II“ (ďalej len […]

Read More
24 sep
0

Tematický workshop – Prečo sa oplatí zamestnávateľom zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím

Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR pozýva  na tematický workshop, ktorý sa uskutoční dňa 03.10.2019 od 09:00 hod. do 17:00 hod. v Bratislave, v Európskom informačnom centre. Na […]

Read More
16 sep
0

Informácia o plánovanom uzavretí výzvy OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02

Dovoľujeme si informovať žiadateľov o plánovanom uzatvorení výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 „Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím“ (ďalej len „výzva“). Predmetná výzva sa uzatvorí dňom uzatvorenia 7. […]

Read More