EnglishSlovak

Aktuality IA - hlavné

21 máj
0

Do terénu nastupuje 75 komunitných pracovníkov

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR spúšťa pilotné zavádzanie novej pracovnej pozície komunitného pracovníka v komunitných centrách. V rámci činnosti komunitných centier na Slovensku sa jedná o inovatívny prvok, ktorý […]

Read More
28 jan
0

V ZSS pomôže zamestnancom špeciálny mobilný personál sociálnej starostlivosti

Viac sa dočítate: https://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/v-zss-pomoze-zamestnancom-specialny-mobilny-personal-socialnej-starostlivosti.html  

Read More
12 jan
0

UPOZORNENIE: Podateľňa IA MPSVR SR je od 13.01.2021 do odvolania zatvorená

Podateľňa na Nevädzovej 5 v Bratislave je odo dňa 13.01.2020 do odvolania zatvorená. V prípade potreby doručenia písomností využite, prosím, iný spôsob doručovania (pošta, poštová preprava, elektronické doručenie). O otvorení […]

Read More
11 jan
0

Usmernenie pre prijímateľov nenávratného finančného príspevku

Usmernenie platobnej jednotky k postupu odvodu výnosov a úrokov príjemcu NFP z prostriedkov EÚ Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že vydal Usmernenie platobnej jednotky k postupu odvodu výnosov a […]

Read More
07 jan
0

Informácia ohľadom vyhlásenia výzvy „Podpora opatrovateľskej služby II“

Z dôvodu pribúdajúcich žiadostí o informácie ohľadom vyhlásenia výzvy „Podpora opatrovateľskej služby II“  Implementačná agentúra MPSVR SR uvádza nasledovnú informáciu:    Vyhlasovateľom výzvy „Podpora opatrovateľskej služby II“, ako aj poskytovateľom NFP, bude […]

Read More
16 dec
0

Zmena otváracích hodín podateľne IA MPSVR SR 23.12. a 31.12.2020

Podateľňa na Nevädzovej 5 v Bratislave bude v dňoch 23.12. a 31.12.2020 otvorená v skrátenom prevádzkovom čase:  od 7:00 do 12:00 hod. Ostatné dni sme Vám k dispozícií v klasickom […]

Read More
12 nov
0

Ukončenie rozpočtového roka 2020

V nadväznosti na metodické usmernenie MF SR č. 2/2009–U „Usmernenie k postupu financovania projektov štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo v súvislosti s ukončením rozpočtového roka“ (aktualizácia č.3.1) účinné od 27.10.2017, […]

Read More
10 nov
0

Zmena otváracích hodín podateľne IA MPSVR SR dňa 16.11.2020

Podateľňa na Nevädzovej 5 v Bratislave bude dňa 16.11.2020 otvorená v skrátenom prevádzkovom čase 7:00 – 11:00 hod. Ďakujeme za pochopenie.

Read More
19 okt
0

Úprava konzultačných hodín pre prijímateľov od dňa 19.10.2020

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „IA MPSVR SR“) žiada prijímateľov, aby od dňa 19.10.2020 (vrátane) využívali počas konzultačných hodín pre prijímateľov najmä elektronickú […]

Read More
03 sep
0

Obmedzený prevádzkový režim

Podateľna na Nevädzovej 5 v Bratislave bude aj naďalej otvorená v čase:  od 7:00 do 15:00 hod. Opäť sme Vám plne k dispozícií v pondelok 7. septembra 2020.  Ďakujeme za […]

Read More