EnglishSlovak

Aktuality IA - hlavné

18 jún
0

Informácia o stanovení ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/01

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR si Vás dovoľuje informovať o stanovení ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s názvom „Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života“, v menej rozvinutých regiónoch, […]

Read More
18 jún
0

Informácia o stanovení ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/02

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR si Vás dovoľuje informovať o stanovení ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s názvom „Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života“, vo viac rozvinutých regiónoch, […]

Read More
30 máj
0

Dňa 13. júna 2018 sa bude konať Informačný deň s Implementačnou agentúrou v Trenčíne

        IMPLEMENTAČNÁ AGENTÚRA MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR    v spolupráci s  Informačno-poradenským centrom pre EŠIF Trenčiansky samosprávny kraj si Vás dovoľujú pozvať na INFORMAČNÝ DEŇ […]

Read More
30 máj
0

Informácia o aktualizácii termínu uzavretia 5. kola výziev a zároveň o uzavretí výziev OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01, OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02 a OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03

  Implementačná agentúra MPSVR SR si v súvislosti s výzvami OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01 – Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie […]

Read More
22 máj
0

Dňa 01. júna 2018 sa bude konať Informačný deň s Implementačnou agentúrou v Žiline

        IMPLEMENTAČNÁ AGENTÚRA MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR    v spolupráci s  Informačno-poradenským centrom pre EŠIF Žilinský samosprávny kraj si Vás dovoľujú pozvať na „INFORMAČNÝ DEŇ […]

Read More
21 máj
0

Informácia o aktualizácii termínu uzavretia 2. kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02

  Implementačná agentúra MPSVR SR si Vás dovoľuje informovať o aktualizácii termínu uzavretia 2. kola výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 „Vývoj nových zariadení […]

Read More
14 máj
0

Dobré veci prichádzajú pomaly

  Aj vy si niekedy kladiete otázku Prečo mám bežať? Beh si môžete užívať pri východe či západe slnka. V lete, zime, daždi… Môžete sa naháňať s vetrom alebo krokomerom. Beh vám […]

Read More
30 apr
0

Informácia o zmene výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 „Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II“ a o posune termínu uzavretia prvého kola.

  Dovoľujeme si informovať žiadateľov o zmene výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 s názvom „Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II“ (ďalej […]

Read More
30 apr
0

Informácia o aktualizácii termínu uzavretia 4. kola výzvy a zároveň o uzavretí výzvy – OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02

  Implementačná agentúra MPSVR SR si v súvislosti s výzvou OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/01 „Vzdelávanie zástupcov reprezentatívnych organizácií osôb so zdravotným postihnutím v oblasti uplatňovania práv osôb so zdravotným postihnutím“ (ďalej len […]

Read More
23 apr
0

Informácia o aktualizácii termínu uzavretia 1. kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01

  Implementačná agentúra MPSVR SR si Vás dovoľuje informovať o aktualizácii termínu uzavretia 1. kola výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 „Poradenstvo a osveta v oblasti […]

Read More