EnglishSlovak

Aktuality IA - hlavné

19 júl
0

Duplicate of Prieskum záujmu o účasť – Informačný seminár k výzve OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 Podpora opatrovateľskej služby v Prešove

    !!! Prieskum záujmu o účasť – Informačný seminár k výzve OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 Podpora opatrovateľskej služby v Prešove !!!   IMPLEMENTAČNÁ AGENTÚRA MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY […]

Read More
29 jún
0

PRIHLASOVANIE UKONČENÉ – Informačné semináre k výzve OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 Podpora opatrovateľskej služby

    !!! Prihlasovanie na Informačné semináre je ukončené. V prípade väčšieho záujmu budú výhlásené nové termíny !!!     IMPLEMENTAČNÁ AGENTÚRA MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR  si Vás […]

Read More
29 jún
0

Informácia o vyhlásení výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej aj „IA MPSVR SR“) vyhlasuje výzvu s názvom „Podpora opatrovateľskej služby“. Výzva je vyhlásená od 29. 06. 2018.   Termíny jednotlivých […]

Read More
20 jún
0

Zmena č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02

Dovoľujeme si informovať žiadateľov o zmene výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 – Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím […]

Read More
18 jún
0

Informácia o stanovení ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/01

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR si Vás dovoľuje informovať o stanovení ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s názvom „Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života“, v menej rozvinutých regiónoch, […]

Read More
18 jún
0

Informácia o stanovení ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/02

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR si Vás dovoľuje informovať o stanovení ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s názvom „Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života“, vo viac rozvinutých regiónoch, […]

Read More
30 máj
0

Dňa 13. júna 2018 sa bude konať Informačný deň s Implementačnou agentúrou v Trenčíne

        IMPLEMENTAČNÁ AGENTÚRA MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR    v spolupráci s  Informačno-poradenským centrom pre EŠIF Trenčiansky samosprávny kraj si Vás dovoľujú pozvať na INFORMAČNÝ DEŇ […]

Read More
30 máj
0

Informácia o aktualizácii termínu uzavretia 5. kola výziev a zároveň o uzavretí výziev OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01, OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02 a OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03

  Implementačná agentúra MPSVR SR si v súvislosti s výzvami OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01 – Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie […]

Read More
22 máj
0

Dňa 01. júna 2018 sa bude konať Informačný deň s Implementačnou agentúrou v Žiline

        IMPLEMENTAČNÁ AGENTÚRA MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR    v spolupráci s  Informačno-poradenským centrom pre EŠIF Žilinský samosprávny kraj si Vás dovoľujú pozvať na „INFORMAČNÝ DEŇ […]

Read More
21 máj
0

Informácia o aktualizácii termínu uzavretia 2. kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02

  Implementačná agentúra MPSVR SR si Vás dovoľuje informovať o aktualizácii termínu uzavretia 2. kola výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 „Vývoj nových zariadení […]

Read More