EnglishSlovak

Aktuality IA - hlavné

31 aug
0

Informácia o aktualizácii termínu uzavretia 4. kola výzvy a zároveň o uzavretí výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/02

Implementačná agentúra MPSVR SR v súvislosti s výzvou OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/02 Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života (ďalej len „výzva“) informuje žiadateľov o nenávratný finančný príspevok o aktualizácii termínu uzavretia 4. […]

Read More
27 aug
0

Implementačná agentúra MPSVR SR informuje o zverejnení Informácie pre prijímateľov

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že do času aktualizácie riadiacej dokumentácie v súvislosti s nadobudnutím účinnosti NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 […]

Read More
24 aug
0

Informácia o stanovení ďalšieho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01 – Rozvoj sektorových zručností

Implementačná agentúra MPSVR SR si Vás dovoľuje informovať o určení nového termínu a kola výzvy, o termíne uzavretia 4. kola výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01 Rozvoj […]

Read More
24 aug
0

Pokyny pre prijímateľov výzvy OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02 a OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03

  Z dôvodu aktualizácie Príručky pre prijímateľa (PpP), prijímateľovi zanikla povinnosť používať  a vypĺňať dva rôzne pracovné výkazy (1 ako príloha PpP, 1 ako príloha Štandardnej stupnice jednotkových nákladov vo Výzve). Prijímateľ […]

Read More
20 aug
0

Spustenie siete regionálnych centier sociálnej ekonomiky

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „IA MPSVR SR“) začala s implementáciou podporných aktivít pre zákon č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o […]

Read More
16 aug
0

Pomôcka pri vypĺňaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok – výzva Podpora opatrovateľskej služby (OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01)

V súvislosti s predkladaním ŽoNFP k výzve s kódom OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 Podpora opatrovateľskej služby pripravila IA MPSVR SR pre žiadateľov Pomôcku – Kontrolný zoznam úplnosti žiadosti o NFP, t.j. jej konceptu/draftu v ITMS2014+ a k […]

Read More
09 aug
0

Najčastejšie otázky a odpovede k výzve OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 Podpora opatrovateľskej služby

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v sekcii Najčastejšie kladené otázky žiadateľov pribudli najčastejšie otázky a odpovede k výzve OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 Podpora opatrovateľskej služby. Nájdete ich zverejnené aj priamo pri […]

Read More
23 júl
0

Jediná organizácia vo verejnej správe a na Slovensku s certifikátom EFQM.

Za účasti ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jána Richtera a ostatných vzácnych hostí sme včera slávnostne prebrali EFQM Certifikát Committed to Excellence – 2*. Implementačná agentúra Ministerstva práce, […]

Read More
19 júl
0

Informačný seminár k výzve OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 Podpora opatrovateľskej služby v Prešove

    !!!Na základe prieskumu  záujmu o účasť – Informačný seminár k výzve OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 Podpora opatrovateľskej služby v Prešove- sa tento seminár bude konať !!!   IMPLEMENTAČNÁ […]

Read More
19 júl
0

Duplicate of Prieskum záujmu o účasť – Informačný seminár k výzve OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 Podpora opatrovateľskej služby v Prešove

    !!! Prieskum záujmu o účasť – Informačný seminár k výzve OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 Podpora opatrovateľskej služby v Prešove !!!   IMPLEMENTAČNÁ AGENTÚRA MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY […]

Read More